sâmbătă, 29 iulie 2017

Raport sedinta ordinara Consiliul Local Mizil 27.07.2017

Participanti: 14 consilieri din 17
Absenti: Radu Mastragoci  si Vasile Tania(PNL), Stoica Andreea (ALDE)

Ordinea de zi a fost urmatoarea:

1.Aprobarea  procesului  verbal  din data de 27.06.2017;

2.Proiect de hotărâre privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului  în suprafaţă de 128 m2 situat în intravilanul orasului Mizil, str. Mihai Bravu, nr.136, Tarla 20, Parcela Cc526, teren ce  aparţine domeniului privat al oraşului Mizil

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului cu privire la activitatea asistenţilor  personali ai persoanelor cu handicap grav din cadrul Serviciului Public de Asistenţa Socialǎ Mizil pe semestrul I – 2017

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului  privind serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară derulate la nivelul Oraşului Mizil în semestrul I al anului 2017

5.Proiect de hotărâre privind înfiinţarea la nivelul oraşului Mizil a Grupului de lucru local (G.L.L) pentru incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte licitaţia în vederea concesionării terenului  în suprafaţă de 10 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Cuza - Vodă, bl. 34 – adiacent apartamentului nr.24, Tarla 57, parcela Cc1851.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte licitaţia în vederea concesionării terenului  în suprafaţă de 119 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str.Aleea Crizantemelor, nr.2-4, Tarla 18, Parcela Cc476

8.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 103/28.09.2016 prin care au fost numiţi  reprezentanţii Consiliului Local al Oraşului Mizil împuterniciţi să reprezinte interesele oraşului Mizil, în Adunarea generală a S.C. MERENDA PRIM S.R.L. Mizil

9.Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale privind colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere de la persoane fizice şi juridice în Oraşul Mizil şi aprobarea Regulamentului de stabilire şi aplicare a taxei speciale privind colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere de la persoane fizice şi juridice

10.Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a creanţelor bugetare provenite din taxe speciale de salubrizare instituite în anul 2006

11.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc “Sfânta Filofteia” Mizil;

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privitor la  intreprinderile publice aflate în subordinea, în coordonarea sub autoritatea ori în portofoliu unităţilor administrativ – teritoriale a Oraşului Mizil, pe anul 2016

13.Diverse.Ordinea de zi suplimentara a fost urmatoarea:

14.Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 30.06.2017.

15.Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului si din serviciile publice din subordinea Consiliului Local Mizil.

16.Proiect de hotarare privind modificarea HCL Mizil nr. 128/24.07.2008 privind aprobarea Regulamentului de Ordine Publica al Orasului Mizil.

17.Proiect de hotarare privind modificarea HCL Mizil nr. 105/08.07.2008 privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii

18.Proiect de hotarare privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii spatiului, in suprafata de 8 m2, situate in orasul Mizil, str. Blajului fn, constructie proprietate publica a orasului Mizil

19.Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 85/31.08.2016 – Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local Mizil

1.Aprobarea  procesului  verbal  din data de 27.06.2017;

Cum s-a votat: 13 voturi PENTRU, 1 ABTINERE
Cum am votat: ABTINERE (pana la data sedintei, nu ni s-a pus la dispozitie procesul verbal, prin urmare nu stiam continutul lui si m-am abtinut la vot).2.Proiect de hotărâre privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului  în suprafaţă de 128 m2 situat în intravilanul orasului Mizil, str. Mihai Bravu, nr.136, Tarla 20, Parcela Cc526, teren ce  aparţine domeniului privat al oraşului Mizil

Cum s-a votat: 13 voturi PENTRU, 1 ABTINERE
Cum am votat: ABTINERE3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului cu privire la activitatea asistenţilor  personali ai persoanelor cu handicap grav din cadrul Serviciului Public de Asistenţa Socialǎ Mizil pe semestrul I – 2017

Cum s-a votat: 14 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului  privind serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară derulate la nivelul Oraşului Mizil în semestrul I al anului 2017

Cum s-a votat: 14 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU5.Proiect de hotărâre privind înfiinţarea la nivelul oraşului Mizil a Grupului de lucru local (G.L.L) pentru incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor

Cum s-a votat: 14 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU6.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte licitaţia în vederea concesionării terenului  în suprafaţă de 10 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Cuza - Vodă, bl. 34 – adiacent apartamentului nr.24, Tarla 57, parcela Cc1851.

Cum s-a votat: 13 voturi PENTRU, 1 ABTINERE
Cum am votat: ABTINERE7.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte licitaţia în vederea concesionării terenului  în suprafaţă de 119 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str.Aleea Crizantemelor, nr.2-4, Tarla 18, Parcela Cc476

Cum s-a votat: 13 voturi PENTRU, 1 ABTINERE
Cum am votat: ABTINERE8.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 103/28.09.2016 prin care au fost numiţi  reprezentanţii Consiliului Local al Oraşului Mizil împuterniciţi să reprezinte interesele oraşului Mizil, în Adunarea generală a S.C. MERENDA PRIM S.R.L. Mizil

Cum s-a votat: 14 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU

Sinteza discutii: s-a completat hotararea CL privind la reprezentantii CL in AGA Merenda, in sensul retragerii mandatului dnei Mares Vasilica si dlui Dragan Mihai. A primit mandat pentru a reprezenta CL dl Iacob Dan.9.Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale privind colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere de la persoane fizice şi juridice în Oraşul Mizil şi aprobarea Regulamentului de stabilire şi aplicare a taxei speciale privind colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere de la persoane fizice şi juridice

Proiectul de hotarare a fost amanat pentru sedinta din luna august 2017.10.Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a creanţelor bugetare provenite din taxe speciale de salubrizare instituite în anul 2006

Cum s-a votat: 14 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU

Sinteza discutii:
Primaria Mizil a incasat, fara baza legala, taxa speciala de salubritate in perioada 01.10.2010 – 31.12.2011 (pentru persoanele fizice), respectiv  01.05.2010 – 31.12.2011 (pentru persoanele juridice). E vorba de taxele care au facut obiectul somatiilor trimise, in primavara anului 2017, catre cetatenii orasului Mizil.

Aceasta hotarare sterge din evidentele fiscale ale Primariei Mizil aceste creante bugetare fara baza legala. Valoarea totala este de 50.000 lei.

Am facut un amendament la aceasta hotarare (aprobat de CL Mizil), prin care am cerut ca sumele incasate fara baza legala sa fie restituite platitorilor sau,cu acordul acestora, sa fie compensate cu impozite si taxe locale viitoare.

Le recomand celor care au platit deja aceste taxe sa faca cerere de rambursare catre Primaria Mizil.11.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc “Sfânta Filofteia” Mizil;

Cum s-a votat: 14 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privitor la  intreprinderile publice aflate în subordinea, în coordonarea sub autoritatea ori în portofoliu unităţilor administrativ – teritoriale a Oraşului Mizil, pe anul 2016

Cum s-a votat: 14 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU

Sinteza discutii:
Am propus si aici un amendament, cu 2 puncte (1) precizarea, pentru Salub Interserv, a litigiilor in care este implicata societatea si (2) preluarea, din raportul administratorului a declaratiei privind corectitudinea intocmirii situatiilor financiare.13.Diverse.

13.1.Doamna Victoria Panait, consilier juridic al CL Mizil, aprezentat stadiul aplicarii hotararilor CL adoptate in perioada 01.07.2016 – 01.07.2017. Voi reveni pe acest subiect.

13.2.A fost prezentata de principiu o solicitare pentru preluarea unei concesiuni.14.Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 30.06.2017.

Cum s-a votat: 14 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU

Sinteza discutii:
Am solicitat, ca si la sedinta comisiei buget-finante din 26.07.2017 sa mi se spuna la ce valoare se ridica taxele locale aferenteanului 2017, scadente la data de 31.03.2017 si neincasate. Din nou, doamna director executiv Daniela Dinu a refuzat sa furnizeze aceasta informatie.15.Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului si din serviciile publice din subordinea Consiliului Local Mizil.

Cum s-a votat: 13 voturi PENTRU, 1 ABTINERE
Cum am votat: ABTINERE

Sinteza discutii:
Primarul orasului Mizil a propus o noua grila de salarii, incepand de la 01.08.2017, care mareste fondul de salarii cu circa 27%. Voi reveni pe acest subiect.16.Proiect de hotarare privind modificarea HCL Mizil nr. 128/24.07.2008 privind aprobarea Regulamentului de Ordine Publica al Orasului Mizil.

Cum s-a votat: 14 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU17.Proiect de hotarare privind modificarea HCL Mizil nr. 105/08.07.2008 privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii

Cum s-a votat: 14 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU18.Proiect de hotarare privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii spatiului, in suprafata de 8 m2, situate in orasul Mizil, str. Blajului fn, constructie proprietate publica a orasului Mizil

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU, 2 ABTINERI (Minea Claudiu, Mandalac Florin)
Cum am votat: ABTINERE19.Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 85/31.08.2016 – Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local Mizil

Cum s-a votat: 13 voturi PENTRU, 1 ABTINERE
Cum am votat: ABTINERE

Sinteza discutii:
Indemnizatia consilerilor locali ai CL Mizil a fost stabilita la maxim 10% din indemnizatia primarului orasului Mizil.
Minea Claudiu-Remus
Consilier local

 

Un comentariu:

 1. Primaria vinde pe banda rulanta terenuri din proprietatea publica a orasului ( trecindu-le in proprietate privata a orasului intr-un mod pe care nu doresc sa il definesc aici ) . Pentru mine asta nu inseamna decit iresponsabilitate . Ma intreb ce vor face cind nu o sa mai aiba terenuri de vinzare .

  Salub Interserv este o societate prost administrata iar primaria se face ca nu vede din motive care imi scapa . Indiferent care ar fi motivele cuvintul de ordine este : iresponsabilitate .

  Doamna Dinu se afla la ,,apogeu,, ; urmeaza operatiunile de ,, decontare ,, .....


  Serviciul de ordine publica la Mizil e numai cu numele . Acesta presteaza servicii in folosul altor persoane si nu in folosul cetatenilor ( contribuitori ).

  M-am apucat sa calculez indemnizatia ( de sedinta ) a unui consilier . M-am poticnit ; rau . Nu gasesc pe site-ul primariei grila cu salariile ( inclusiv salariul celui care se pretinde primar ) . Ma ajuta cineva ?

  Adrian Popescu

  RăspundețiȘtergere