luni, 17 iulie 2017

Raport sedinta ordinara Consiliul Local Mizil 27.06.2017

Participanti: 15 consilieri din 17
Absenti: Pasol Nicolai si Stoica Andreea (ALDE)


Ordinea de zi a fost urmatoarea:

1.Aprobarea procesului verbal din data de 30.05.2017.

2.Proiect de hotarare privind aprobarea statului de functiuni al Spitalului Orasenesc “Sfanta Filofteia” Mizil, pe anul 2017.

3.Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a terenurilor din intravilanul orasului Mizil in suprafata de 57 m2, situate in str. Nicolae Balcescu nr 211, respectiv 36 m2 situat in str. Nicolae Balcescu, fn, T86, Cc 2970, terenuri ce apartin domeniului privat al orasului Mizil.

4.Proiect de hotarare privind concesionarea prin negociere directa a suprafetei de teren de 16 m2, situat in Mizil, str. Mihai Bravu, FN, Tarla 29, parcela Cc862, teren proprietate private a orasului Mizil, de catre SC Adamas Dent SRL in vederea extinderii constructiei cu destinatia de cabinet medical.

5.Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 2750 m2 situat in intravilanul orasului Mizil, str. Spicului nr. 1A, teren ce apartine domeniului privat al orasului Mizil.

6.Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 4208 m2 situat in intravilanul orasului Mizil, str. Spicului nr. 1, teren ce apartine domeniului privat al orasului Mizil.

7.Proiect de hotarare privind inregistrarea in proprietate private a Orasului Mizil a terenului in suprafata de 4172 m2 situat in Mizil, str. Abatorului, fn.

8.DiverseOrdinea de zi suplimentara a fost urmatoarea:

9.Proiect de hotarare privind suplimentarea bugetului Spitalului Orasenesc “Sfanta Filofteia” Mizil.

10.Proiect de hotarare privind crearea unei platforme de gunoi de grajd.
1.Aprobarea procesului verbal din data de 30.05.2017.

Cum s-a votat: 15 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU


2.Proiect de hotarare privind aprobarea statului de functiuni al Spitalului Orasenesc “Sfanta Filofteia” Mizil, pe anul 2017.

Cum s-a votat: 15 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU


3.Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a terenurilor din intravilanul orasului Mizil in suprafata de 57 m2, situate in str. Nicolae Balcescu nr 211, respectiv 36 m2 situat in str. Nicolae Balcescu, fn, T86, Cc 2970, terenuri ce apartin domeniului privat al orasului Mizil.

Cum s-a votat: 15 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU


4.Proiect de hotarare privind concesionarea prin negociere directa a suprafetei de teren de 16 m2, situat in Mizil, str. Mihai Bravu, FN, Tarla 29, parcela Cc862, teren proprietate private a orasului Mizil, de catre SC Adamas Dent SRL in vederea extinderii constructiei cu destinatia de cabinet medical.

Cum s-a votat: 13 voturi PENTRU, 2 voturi CONTRA (Minea Claudiu, Mandalac Florin)
Cum am votat: CONTRA


5.Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 2750 m2 situat in intravilanul orasului Mizil, str. Spicului nr. 1A, teren ce apartine domeniului privat al orasului Mizil.

Cum s-a votat: 15 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU


6.Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 4208 m2 situat in intravilanul orasului Mizil, str. Spicului nr. 1, teren ce apartine domeniului privat al orasului Mizil.

Cum s-a votat: 15 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU


7.Proiect de hotarare privind inregistrarea in proprietate private a Orasului Mizil a terenului in suprafata de 4172 m2 situat in Mizil, str. Abatorului, fn.

Cum s-a votat: 15 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU


8.Diverse

8.1.Adresa doamna Daniela Roth privind cumpararea terenului concesionat pentru locuinta.

8.2.Adresa Paraschivescu privind cale acces teren str. Crizantemei.

8.3.Adresa Inspectorat Scolar Judetean privind nominalizare, ca observator, a reprezentantului CL Mizil la concursurile pentru functiile de director si director adjunct la scoli. A fost nominalizat domnul Moise Marian.

8.4.Am solicitat primarului orasului Mizil ca, la urmatoarea sedinta de a consiliului local, sa prezinte executia bugetara la iunie 2017.

8.5.Domnul Florin Mandalac a solicitat primarului orasului Mizil ca, la urmatoarea sedinta de a consiliului local, sa prezinte stadulu aplicarii hotararilor de consiliul adoptate in perioada iunie 2016 – iunie 2017.


9.Proiect de hotarare privind suplimentarea bugetului Spitalului Orasenesc “Sfanta Filofteia” Mizil.

Cum s-a votat: 15 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU


10.Proiect de hotarare privind crearea unei platforme de gunoi de grajd.

Cum s-a votat: 15 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU


Minea Claudiu-Remus
Consilier local

marți, 27 iunie 2017

Raport activitate consilier local iunie 2016 - iunie 2017

Astazi am depus la secretarul UAT Mizil raportul anual de consilier pentru perioada iunie 2016 - iunie 2017.

Minea Claudiu-Remus
Consilier local CL Mizilmiercuri, 7 iunie 2017

Adresa Primaria Mizil 20371 / 07.06.2017 clarificare taxe locale

Astăzi am solicitat Primăriei Mizil câteva clarificări referitoare la eliminarea unor taxe locale.

Prin hotărârea Consiliului Local Mizil nr. 132 / 29.11.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017, au fost stabilite anumite taxe locale, care au fost eliminate, ȋncepând cu 01.02.2017, prin Legea nr. 1 / 2017. Aceste taxe au fost eliminate la Mizil prin hotărârea Consiliului Local Mizil nr. 66 / 30.05.2017.

Va ţin la curent cu răspunsul Primăriei Mizil.


Claudiu Minea
Consilier localmarți, 30 mai 2017

Raport sedinta ordinara Consiliul Local Mizil 30.05.2017

Participanti: 15 consilieri din 17
Absenti: Ciobanu Marian si Vasile Tania-Cristina (PNL)


Ordinea de zi a fost urmatoarea:

1.Aprobarea proceselor verbale din data de 27.04.2017, 08.05.2017 si 15.05.2017.

2.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 132/29.11.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale.

3.Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului si numarului burselor scolare ce se vor acroda elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din orasul Mizil pentru anul 2017.

4.Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 3 mp situat in Mizil, str. Teilor bl. 8A – adiacent apartamentului nr. 2, Tarla 35, Parcela Cc850, teren proprietate privata a orasului Mizil.

5.Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Orasului Mizil.

6.Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 536 mp, situat in intravilanul Orasului Mizil, str.Mihai Bravu, nr. 46, Tarla 35, parcela A1262, teren ce apartine domeniului privat al Orasului Mizil

7.Diverse


Ordinea de zi suplimentara a fost urmatoarea:

8.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local.

9.Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functiuni al SPGC Mizil1.Aprobarea proceselor verbale din data de 27.04.2017, 08.05.2017 si 15.05.2017.

Cum s-a votat: 15 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU


2.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 132/29.11.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale.

Cum s-a votat: 15 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU

Sinteza discutii:
Prin legea 1/2017, au fost eliminate anumite impozite si taxe locale. Prin aceasta hotarare se elimina din Hotararea Consiliului Local nr. 132/29.11.2016 taxele desfiintate prin lege.


3.Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului si numarului burselor scolare ce se vor acroda elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din orasul Mizil pentru anul 2017.

Cum s-a votat: 15 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU


4. Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 3 mp situat in Mizil, str. Teilor bl. 8A – adiacent apartamentului nr. 2, Tarla 35, Parcela Cc850, teren proprietate privata a orasului Mizil.

Cum s-a votat: 14 voturi PENTRU, 1 ABTINERE
Cum am votat: ABTINERE

Sinteza discutii:
Aceasta este o hotarare tipica despre cum se urâţeste un oras, prin tot felul de derogari, modificand o cladire aici, alta dincolo, fara a privi imaginea de ansamblu. Pot intelege dorinta fiecaruia de a-si imbunatati confortul individual, dar nu pot fi de acord cu macelarirea orasului. Acesta este motivul pentru care m-am abtinut la vot.

5. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Orasului Mizil.

Cum s-a votat: 15 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU

Sinteza discutii:
Modificarile constau in reducerea numarului de posturi, astfel:
-1 post consilier personal la cabinetul primarului
-1 post la compartimentul piata-obor
-1 post la biblioteca orasului

Simultan, se creeaza 3 posturi suplimentare la SPGC.

Domnul primar ne-a specificat ca doreste oameni care sa munceasca, nu consilieri.


6. Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 536 mp, situat in intravilanul Orasului Mizil, str.M ihai Bravu, nr. 46, Tarla 35, parcela A1262, teren ce apartine domeniului privat al Orasului Mizil

Cum s-a votat: 14 voturi PENTRU, 1 ABTINERE
Cum am votat: ABTINERE

Sinteza discutii:
Terenul ce face obiectul vanzarii prin locitatie publica este un teren fara acces. In mod practic, doar vecinii il pot cumpara. Este un alt exemplu despre cum a fost administrat orasul de-a lungul timpului. Asa intelegem poate si de ce Mizilui nu are Plan Urbanistic General.


7.Diverse

7.1.Adresa de la Federalcoop prin care solicita modificarea unei hotarari de consiliu privind vanzare unui teren (eliminarea clauzei de mentinere drum de acces)

7.2.Adresa Proscan Danut prin care solicita cumpararea unui teren pentru extindere cabinet medical.


8.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local.

Cum s-a votat: 15 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU

Sinteza discutii:
Modificarea consta in principal in suplimentarea bugetului local cu suma de 2.500.000 lei, de la Ministerul dezvoltarii, pentru constructia blocului de langa MFA.


9.Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functiuni al SPGC Mizil

Cum s-a votat: 15 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU

Sinteza discutii:
Dupa aceasta modificare, numarul de persoane angajate de la SPGC a ajuns la 59.


Minea Claudiu-Remus
Consilier local

vineri, 19 mai 2017

Sfarsitul unei faze. Inceputul alteia.

După alegerile din iunie 2016, eu şi PNTCD Mizil am primit un mandat foarte clar de la electoratul mizilean: cel de AVERTIZOR. Am intrat ȋn consiliul local, dar nu am prezentat suficientă ȋncredere pentru o implicare decizională importantă.

Am constatat, la foarte scurt timp după alegeri, că situaţia financiară a Primariei Mizil este mult mai proastă decât ne imaginam. Arieratele erau mari, ȋntârzierea plăţii salariilor devenise o regulă, plata ratelor la ȋmprumuturile bancare se făcea frecvent după termenul scadent. Riscul ca Primaria Mizil să intre ȋn insolvenţă era unul cât se poate de real.

In aceste condiţii, oricine putea să ajute la depăşirea acestui moment delicat era binevenit. M-am alăturat şi eu demersurilor ce aveau ca scop ȋnsănătoşirea financiară a primăriei. Timp de câteva luni, toată lumea a tras ȋn aceeaşi direcţie: primar, consilieri locali, persoane din conducerea primăriei. La sfârşitul primului trimestru din 2017, Primăria Mizil a fost stabilizată financiar.

Vreau ca un lucru să fie foarte clar: nu ȋmi arog nici un merit pentru această reuşită. Acţiunile au fost comune, ȋn echipă, şi fiecare a venit cu soluţii. Eu am fost doar o rotiţă dintr-un mecanism care a funcţionat foarte bine.

Lucrurile au mers foarte bine până la ȋnceput de aprilie 2017. Deja ȋncepusem anumite demersuri, menite să aducă lucruri concrete pentru cetăţenii Mizilului, cum ar fi reducerile de taxe pentru firme (prin zonarea de la sfarşit de 2016) sau o noua componenţă a Adunarii Generale a Acţionarilor la Salub Interserv. Dar, cumva, totul s-a curmat brusc la ȋnceput de aprilie 2017.

Momentul cheie a fost bugetul pe 2017. Era un moment unic pentru a prezenta un buget pentru dezvoltarea Mizilului, având la baza o altă filozofie. Din păcate, executivul ne-a prezentat ȋncă un buget al sărăciei, cum au fost toate cele ale fostei administraţii. In loc de a aloca fonduri pentru investiţii care sa schimbe faţa oraşului, am alocat bani pentru mărirea salariilor. In timp ce costurile suplimentare pentru plata salariilor sunt de 60.000 lei/lună (660.000 lei ȋn 2017, aferent perioadei februarie – decembrie 2017), fondurile alocate investiţiilor noi sunt de doar 80.000 lei ȋn tot anul 2017.

Cam din acel moment, lucrurile nu au mai funcţionat ca ȋnainte. M-am ȋntrebat care au fost motivele, dar nu am găsit nici un răspuns credibil.

O precizare: nu regret că m-am implicat ȋn acţiunile de ȋnsănătoşire financiară a Primărie Mizil. Era nevoie, ȋn toamna anului trecut, de toţi cei capabili să aducă soluţii. Consider că ar fi fost o laşitate din partea mea să stau deoparte. Dar acea perioadă a trecut, iar riscul ca Primăria Mizil să intre ȋn insolvenţă este acum practic zero.

Acest risc dispărând, a fost momentul să mă ȋntreb care este rolul meu ȋn consiliul local. Modul cum văd eu lucrurile este diferit de modul cum le văd ceilalţi consilieri şi primarul Mizilului. Nu spun că cineva are dreptate şi cineva se inşeală; pur si simplu, viziunea asupra căilor de urmat este diferită.

_____________________________________


Date fiind toate cele de mai sus, am hotărât să revin la mandatul primit de la electorat ȋn iunie 2016. Principala mea misiune va fi să vă ţin la curent cu ceea ce se ȋntâmplă ȋn consiliul local, atât cu lucrurile bune, cât şi cu ȋncercările altor aleşi locali de a folosi mandatul primit de la electorat pentru obţinerea unor foloase personale. Mi se pare că mulţi dintre cei care vorbeau de transparenţă ȋn campania electorală, au uitat de ea sau sunt de-a dreptul iritaţi când li se reaminteşte.

In paralel, voi veni cu câteva iniţiative ȋn Consiliul Local. Toate vor urma o procedură transparentă (cu componenta de consultare publică) şi nu vor fi introduse pe ordinea de zi ȋn ultimul moment. Forma finală a fiecarei initiaţive va ţine cont de rezultatele consultării publice.

In sfarşit, voi ȋncerca, ȋmpreună cu persoanele care au fost pe lista de candidaţi ai PNTCD Mizil pentru consiliul local, să promovez anumite proiecte ȋn sistem integral privat, fără a implica Primăria şi Consiliul Local Mizil. Sunt conştient că nu vom avansa la fel de repede, dar sper ca rezultatele să fie incomparabil mai durabile. In saptămânile urmatoare voi reveni cu mai multe detalii referitoare la aceste demersuri.

_____________________________________


Sunt convins că primarul Mizilului şi toţi cei din Consiliul Local Mizil işi doresc ca mizilenii să aibă o viaţă mai bună. Cred că toţi sunt de bună credinţă. Căile sunt ȋnsă diferite. Nu vreau să primesc laude pentru realizari care nu ȋmi aparţin şi nu vreau să fiu considerat responsabil pentru nerealizări care nu sunt ale mele. Consider ca această detaşare, care stabileşte foarte clar locul fiecăruia, este ȋn beneficiul mizilenilor.


Minea Claudiu-Remus
Consilier local
Preşedinte PNTCD Mizil

luni, 15 mai 2017

Raport sedinta extraordinara Consiliul Local Mizil 15.05.2017

Participanti: 14 consilieri din 17
Absenti: Margarit Romeo (PSD), Adi Radu si Vasile Tania-Cristina (PNL)

Ordinea de zi a fost urmatoarea:

1.Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Acordului de Parteneriat intre Consiliul Judetean si o serie de primarii in vederea pregatirii si implementarii proiectului “Modernizare si reabilitare drumuri judetene DJ 102K, 102D, 100C”.

2.Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a doua spatii comerciale, situate pe str. Blajului fn, constructii cu caracter provizoriu, in vederea desfasurarii de activitati comerciale nealimentare.

3.Proiect de hotarare privind avizarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 la SC Salub Interserv Mizil.1.Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Acordului de Parteneriat intre Consiliul Judetean si o serie de primarii in vederea pregatirii si implementarii proiectului “Modernizare si reabilitare drumuri judetene DJ 102K, 102D, 100C”.

In ceea ce priveste orasul Mizil, este vorba de reabilitarea urmatoarelor strazi: sos Vadu Sapat, str. 24 Ianuarie, bdul Garii (de la str. 24 Ianuarie pana la bariera), str. Recoltei si str. Spicului.

Proiectul nu presupune nici o contributie financiara din partea CL Mizil, cu doar furnizarea de informatii si documente pentru fundamentarea proiectului.

Cum s-a votat: 14 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU


2.Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a doua spatii comerciale, situate pe str. Blajului fn, constructii cu caracter provizoriu, in vederea desfasurarii de activitati comerciale nealimentare.

Dupa mutarea magazinelor pe platoul dintre cladirea ANAF si Complex Mestesugaresc, o parte din beneficiari au renuntat la contractile de inchiriere. Doua spatii au ramas libere (unul de 15,65 m2, altul de 7,55 m2).

Cele 2 spatii sunt scoase la inchiriere, cu un pret de pornire de 5 euro/m2.

Cum s-a votat: 14 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU


3.Proiect de hotarare privind avizarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 la SC Salub Interserv Mizil.

A fost reluata discutia inceputa in sedinta din 08.05.2017. Domnul Mandalac a solicitat revenirea asupra hotararii AGA din 28.04.2017.

Domnul Nicolai Pasol a parasit sedinta, spunand ca nu este de acord cu nici o reducere de personal la Salub.

A urmat o lunga discutie pe cifre, in principal intre domnul Florin Mandalac si domnul Sterea, cu interventii si ale altor consilieri.

Domnul Florin Mandalac a intrebat daca la Salub a fost angajata o persoana noua, la inceput de martie 2017. Domnul Sterea a confirmat ca da, in locul unei persoane care s-a pensionat.

In final s-a trecut la votarea bugetului de venituri si cheltuieli.

Cum s-a votat: 10 voturi PENTRU, 2 voturi CONTRA (domnii consilieri Florin Mandalac si Irimia Gheorghe-Marian), 1 persoana nu a votat (nu am putut identifica cine)
Cum am votat: PENTRU


Minea Claudiu-Remus
Consilier local

luni, 8 mai 2017

Raport sedinta extraordinara Consiliul Local Mizil 08.05.2017

Participanti: 12 consilieri din 17
Absenti: Margarit Romeo (PSD), Radu Mastragociu si Vasile Tania-Cristina (PNL), Stoica Andreea-Iuliana si Irimia Gheorghe-Marian (ALDE)

Ordinea de zi a fost urmatoarea:

1.Proiect de hotarare privind aprobarea schimbarii formei juridice a SC Salub Interserv din societate pe actiuni in societate cu raspundere limitata.

2.Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii al SC Salub Interserv Mizil.

3.Proiect de hotarare privind avizarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 la SC Salub Interserv Mizil.

4.Proiect de hotarare privind achizitionarea a doua cantare pentru dotarea autogunoierelor aflate in evidenta SC Salub Interserv Mizil.

5.Proiect de hotarare privind actualizarea tarifelor practicate de operatorul de salubrizare SC Salub Interserv Mizil.Pentru inceput, presedintele de sedinta a informat consiliul local asupra demisiei mele din functia de reprezentant al Consiliului Local in Adunarea Generala a Actionarilor de la SC Salub Interserv SA Mizil. Pentru locul ramas liber, a fost propus domnul consilier Craciun Nicolai. Inainte ca domnul Craciun Nicolai sa accepte sau nu, am trecut la discutarea celorlalte puncte de pe ordinea de zi.

A fost aprobata schimbarii formei juridice a SC Salub Interserv din societate pe actiuni in societate cu raspundere limitata.

Au urmat apoi ample dezbateri pe marginea diferitelor aspecte ale activitatii Salub Interserv: cheltuieli, venituri, schema de personal.

Am propus ca Salub Interserv sa ramana doar cu activitatea de colectare gunoi, iar activitatea de curatenie stradala sa fie preluata de primarie. Propunerea a fost respinsa de membrii consiliului local.

Domnul consilier Florin Mandalac a solicitat informatii suplimentare referitoare la diverse elemente din documentatia prezentata de directorul Salub Interserv, domnul Sterea.

Domnul Adi Radu l-a propus pe domnul Florin Mandalac pentru functia de reprezentanta al CL in AGA Salub Interserv. Domnul Craciun Nicolai a refuzat nominalizarea, astfel incat a fost supusa la vot propunerea domnul Adi Radu, care a fost adoptata de consiliul local.

Consiliul local nu a adoptat propunerea AGA din 28.04.2017, care prevedea:

1. Aprobarea actualizarii tarifelor
2. Aprobarea reducerii schemei de personal
3. Aprobarea organigramei si a statului de functii
4. Aprobarea achizitionarii a doua cantare pentru autogunoiere
5. Aprobata schimbarii formei juridice a SC Salub Interserv din societate pe actiuni in societate cu raspundere limitata
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru 2017

Domnul Florin Mandalac a solicitat o saptamana pentru identificarea solutiilor astfel incat Salub Interserv sa nu isi reduca schema de personal.

Consiliul local a fost de acord ca AGA Salub, in noua componenta, sa identifice solutii pentru a nu reduce numarul de personal, urmand a le comunica intr-o noua sedinta, care se va desfasura luni, 15.05.2017.

In sedinta din 15.05.2017, urmeaza a se adopta noua organigrama, bugetul de venituri si cheltuieli si noile tarife de salubrizare.

Consiliul local a agreat de principiu ideea de a trece de la facturarea pe persoana (la persoane fizice), respectiv pe m3 (la societati) la facturarea pe kg.

Ca un element de noutate, dezbaterile au fost foarte vii, consilierii cautand diverse solutii la subiectele aflate in discutie. Fata de alte sedinte (cum a fost cea de buget de exemplu), de data asta consiliul local s-a comportat ca un autentic legislativ local.

Sa vedem ce va fi pe 15.05.2017...

Minea Claudiu-Remus
Consilier local

sâmbătă, 22 aprilie 2017

Despre colectarea gunoiului si o-tara-ca-afara. Plus situatia de la Salub.

Activitatea de colectare a gunoiului menajer a intrat in criza peste tot in Romania. Cresterea salariului minim cu 40% (de la 1050 lei/luna la 1250 lei/luna de la 1 mai 2016 si de la 1250 lei/luna la 1450 lei/luna de la 1 februarie 2017) si introducerea taxei la groapa de gunoi de 80 lei/tona (de la 1 ianuarie 2017) au adus firmele de salubritate in pragul falimentului. Salub Interserv, care oricum nu a stralucit niciodata in modul cum a fost gestionata, nu putea face exceptie.

Discutam de cateva luni, la nivelul Primariei si Consiliului Local Mizil, despre restructurarea Salub, astfel incat sa poata functiona in conditii de eficienta. Desi suntem toti de acord unde vrem sa ajungem, avem pareri diferite asupra cailor de urmat. Inainte de a reorganiza sistemul, sunt cateva decizii care trebuie adoptate.


Decizia 1: curatenia stradala – la Salub sau la Primarie?

Opinia majoritara este ca aceasta activitate ar trebui sa ramana la Salub, fiind o activitate generatoare de profit, care acopera (macar in parte) pierderile generate de activitatea de colectare si transport gunoi. Primaria plateste Salub aproximativ 50.000 lei/luna pentru curatenia stradala (in perioada Romprest curatenia stradala costa chiar mai mult, in jur de 90.000 lei/luna). In lipsa activitatii de curatenie stradala, exista teama ca Salub s-ar indrepta rapid catre faliment.

O alta opinie, minoritara, este ca Primaria ar trebui sa preia activitatea de curatenie stradala, pe care sa o execute in principal cu persoanele de la ajutor social. Salub ar trebui sa se ocupe exclusiv de colectarea gunoiului si sa incerce sa ajunga la o activitate eficienta.


Decizia 2: cum organizam recuperarea materialelor recuperabile din deseuri?

Opinia majoritara este ca de aceasta activitate ar trebui sa se ocupe Salub, astfel incat recuperarea materialelor din deseuri sa devina o sursa de venit.

O alta opinie, din noi minoritara, este ca recuperarea materialelor ar trebui sa se faca, cel putin o perioada de timp, prin mijloace un pic atipice, incurajand persoanele fizice sa colecteze anumite materiale direct de la populatie si firme (doze, plastic, cartoane si hartie) si sa le predea firmelor de recuperare, lucru care se intampla deja la o scara redusa. Valoarea materialelor recuperate este relativ redusa in comparativ cu costurile colectarii lor.


In timpul vizitei din Franta din martie 2017, am avut ocazia sa vedem cum functioneaza sistemul francez. Desi nu exista termen de comparatie cu situatia de la Mizil, trebuie sa nu uitam ca nici acolo lucrurile nu au functionat peste noapte. Au fost necesari cateva zeci de ani pentru a ajunge de la o situatie similara a Mizilului la sistemul functional de azi.

Colectarea gunoiului trebuie pusa intr-un context mai larg, pentru ca nu este numai o problema a Salubului si nici macar a Primariei Mizil. O componenta fundamentala tine de educatie si de separarea deseurilor incepand de la populatie / firme. Oricat de performant ar deveni Salub, nu va reusi sa functioneze eficient fara sprijinul oamenilor din Mizil. Fara a fi pesimist si fara a fi o critica, vad o diferenta enorma intre dezinteresul mizilenilor si abordarea aproape fanatica a francezilor in gestionarea deseurilor.

La nivelul Primariei Mizil exista o intelegere exacta a situatiei actuale si actiunilor necesare. Dar, cu riscul de a ma repeta, trebuie sa spun ca e nevoie obligatoriu de implicarea cetatenilor. E o munca titanica care trebuie dusa pentru a explica oamenilor unde vrem sa ajungem. Trebuie facuta o combinatie de instrumente financiare de stimulare si de comunicare.

La acest moment, nu vad decat o persoana capabila de demareze acest proces lung si anevoios: primarul orasului Mizil, domnul Silviu Negraru. Are toate atuurile: stie ce este de facut, are un nivel de incredere ridicat pentru a fi ascultat de cetateni, este un bun comunicator si are ambitia de a face lucruri mari la Mizil. Mai trebuie doar sa considere prioritara activitatea de gestionare a deseurilor si sa ii aloce timp, pentru ca nu va putea fi rezolvata intr-o saptamana sau o luna.

O paranteza: stiu ca cei mai multi dintre cititori nu vor intelege urgenta acestui demers si vor obiecta ca sunt lucruri mai importante de facut. Sunt de acord: crearea de locuri de munca este importanta, infrastructura (scolara, de sanatate, drumuri etc) este importanta. Trebuie insa sa ne gasim timp si pentru problema gunoiului.Saptamana viitoare va avea loc o sedinta extraordinara a Consiliului Local Mizil referitoare la Salub. Ar trebui ca sa se adopte toate deciziile necesare pentru construirea unui sistem eficient. Sfatul meu, pentru toti mizilenii, este de a se implica. Sprijiniti primaria,pentru ca e in interesul tuturor.


Daca nu ne vom implica, consecintele sunt clare: pe actualul sistem, Salub va intra in insolventa / faliment pana la sfarsitul lunii august 2017 (daca nu apare vreo situatie neprevazuta, care sa accelereze viteza caderii). Activitatea de colectare deseuri si de curatenie stradala va fi preluata de alt operator, ceea ce va duce la cresterea tarifelor si la o situatie similara cu cea de la apa si canal. Primaria va ridica din umeri la orice problema, iar operatorul va ignora cetatenii. Nu mai avem nevoie de inca o Hidro Prahova in Mizil.

Sunt multe de adaugat si multe de detaliat. Va invit sa comentati, sa va spuneti parerea si sa contribuiti cu sfaturi. Sunt sigur ca vor fi luate in considerare in sedinta Consiliului Local Mizil de saptamana viitoare.


Minea Claudiu-Remus
Consilier local

luni, 10 aprilie 2017

Drum bun, Gica!

A fost una dinte cele mai remarcabile persoane pe care le-am intalnit vreodata. Cu o inteligenta sclipitoare si cu o integritate desavarsita, a fost un model pentru generatia mea. Am crescut alaturi de el, avandu-l ca reper pentru ceea ce inseamna alegerile drepte si dragostea nesfarsita pentru libertate.

Cand eram studenti, am petrecut alaturi de el multe seri in care ne-a slefuit mintile. Apoi viata ne-a dus pe drumuri diferite. Ne-am reintalnit acum 3 saptamani si am petrecut o dupa amiaza agreabila, depanand amintiri din trecut si facand planuri pentru viitor. M-am bucurat enorm, gandindu-ma ca vor mai urma multe astfel de momente. Fara sa stim, a fost ultima data cand ne-am vazut.

A plecat pe alt drum si traim, din nou, senzatia ca de azi suntem mai saraci...

Drum bun, Gica! Dumnezeu sa te aiba in paza!

Minea Claudiu-Remus
Presedinte PNTCD Mizil

sâmbătă, 8 aprilie 2017

Informare vizita Franta 27-31 martie 2017

Luni, 27.03.2017

Plecare Bucuresti, sosire Nantes. La aeroport ne-a asteptat Yannick Barthélémy de la Federation Regionale des MFR des Pays de la Loire. Seara am facut impreuna cu el o trecere in revista a programului din zilele urmatoare.


Marti, 28.03.2017

La ora 10 ne-am intalnit cu consulul onorific al Romaniei la Nantes, Doamna Diana Dauphin Lazare. La intalnire au participat si Domnii Yannick Barthélémy, Dominique Ravon si Yves-Marie Heulin. Am discutat despre oportunitatile din zona Nantes pentru firmele mizilene. Doamna consul ne-a sugerat sa participam la targul pentru industrie si subcontractari, care are loc la Nantes o data la fiecare 2 ani.

Am discutat apoi despre formarea prin alternanta din Franta si despre posibilitatile de a invata din experienta franceza.

In final, am convenit sa trimitem o prezentare a Mizilului, a oportunitatilor dim Mizil si a punctelor de interes pentru comunitatea mizileana.

Link:
http://www.consulat-roumanie-nantes.fr

Dupa amiaza am vizitat fostele santiere navale din Nantes, care au fost transformate intr-o zona pentru evenimente culturale si pentru petrecerea timpului liber. O parte din fostele santiere au fost transformate intr-o zona de distractie, cu masini create pornind de la cartile lui Jules Verne (Machines des Nantes).

Link:
http://www.lesmachines-nantes.fr

Seara am luat cina cu partenerii francezi si spanioli, la o masa rotunda cu tema ” Dezvoltarea economica a unei intreprinderi mici in mediul rural. Transmiterea meseriilor, ucenicie in intreprindere si politica de formare deschisa spre Europa”.

Gazda noastra, Jean-Marie Pellerin, este fondatorul unui hotel si a mai multor restaurante in Franta. Restaurantul la care am fost gazduiti se numeste ”Le 7 de table” si este organizat in jurul conceptului de restaurant-crama. Proprietarul este dedicat formarii prin alternanta, motiv pentru care o parte importanta din personal este din randul persoanelor aflate in formare (studiu+practica).

I-am propus Domnului Pellerin sa includa in oferta de peste 800 de vinuri ale cramei si vinuri din zona Mizil. A fost de acord, urmand ca in perioada urmatoare sa ii trimitem mostre. Asupra acestui subiect voi reveni cu mai multe informatii.

Link:
http://www.restaurant-cave-le7detable.fr


Miercuri, 29.03.2017

Miercuri dimineata am fost sa vizitam zona de activitatea economica de La Mothe Achard. Am fost primiti de reprezentanti ai Communaute des Communes de la Mothe Achard, ai asociatiei intreprinderilor si ai MFR de La Mothe Achard. Am facut o vizita a zonei industrial, apoi am mers sa vizitam intreprinderea SMOM, societate specializata in conceperea si fabricarea de utilaje de presare, cu sediul in Franta si cu filiale in Cehia, China si Maroc, avand ca principali clienti firme producatoare de automobile (PSA, Nissan).

Link:
http://www.smom-diemaker.eu

Tot in zona de activitate economica, am vizitat o statie de transfer a deseurilor. Cetatenii pot aduce gratuit deseurile reciclabile (deseuri vegetale, din demolari, metale, polistiren, baterii si telefoane, ulei de bucatarie si de motor etc) in aceasta statie. De aici, deseurile pleaca spre firmele de recuperare.

La pranz am fost in vizita la Maison Familiale de la Mothe Achard.

Link:
http://www.formation-alternance-vendee-lamotheachard.com/mfr-la-motheachard

Seara ne-am intalnit cu cativa administratori de la MFR, pentru a pregati intalnirile de joi.


Joi, 30.03.2017

Joi dimineata am participat la Le Mans la Congresul Regional al MFR din Pays de la Loire. In cadrul congresului, a avut loc o masa rotunda cu tema “Antreprenoriatul in Franta si in lume”, cu participarea Domnilor Alain ALLINANT (presedinte al Cooperativei Agricole a Fermierilor din Loue), Eric Langlois (administrator al societatii Numero Sept din Verneil) si Dominique Ravon (presedinte al Federatiei Regionale a MFR des Pays de la Loire).

Linkuri:
http://www.societe.com/societe/cooperative-agricole-fermiers-de-loue-326979820.html
http://www.loue.fr
http://www.numerosept.fr

Primarul Mizilului, Domnul Silviu Negraru, si un reprezentant al partenerilor spanioli au inmanat diploma Europass catorva administrator MFR pentru dezvoltarea parteneriatelor internationale.

In timpul congresului, am fost contactati de cateva persoane, de la diverse MFR, care au avut deja contacte cu institutii din Romania (Targu Jiu, Buzau, Zizin). Toti si-au manifestat dorinta de a continua dezvoltarea de astfel de parteneriate.

Dupa amiaza am fost sa vizitam Salamandre – Unite de valorisation energetique, o centrala care genereaza energie electrica din gunoaie.

Link:
http://www.sivert.fr


Vineri, 31.03.2017

Vineri dimineata am avut, la Angers, la sediul Federation Regionale des MFR, o intalnire pentru concluzii si previziuni. Le-am propus cateva proiecte:
-stagii de formare Romania – Franta, pentru tinerii romani si francezi
-oferirea de suport pentru fostii elevi ai MFR, care doresc sa dezvolte o afacere in Romania
-dezvoltarea de contacte in Romania pentru MFR
-identificarea de oportunitati de colaborare intre firmele din Mizil si cele din zona de activitate economica de la Mothe Achard

Partea franceza a propus sa ne gandim la proiecte viitoare care sa implice cei trei parteneri din Romania, Franta si Spania.Concluzii (provizorii):

1. Am gasit o deschidere totala si o dorinta enorma de a construi parteneriate durabile si profitabile. Am intalnit oameni de o calitate exceptionala.

2. Depinde de noi sa punem lucrurile in miscare. Va invit sa profitati din plin de usile care s-au deschis si sa propuneti proiecte, care sa duca la rezultate concrete. Primii pasi au fost facuti, dar ei nu au nici o valoare daca nu ii fructificam in viitor.

3. Eu am deja cateva proiecte in minte, dar lista ramane deschisa. Prin urmare, va invit sa imi trimteti ideile pe care le aveti si vom cauta impreuna mijloacele pentru a le pune in practica.


Minea Claudiu-Remus
claudiu.minea@gmail.com

joi, 6 aprilie 2017

Buget Oras Mizil 2017

Azi a avut loc sedinta Consiliului Local Mizil pentru adoptarea bugetului pe 2017. M-am dus increzator ca vom avea o dezbatare despre prioritati si proiecte pentru Mizil si mizileni. Ma asteptam la o atmosfera electrizanta si plina de energie, care sa duca la proiecte pentru oras, transpuse in bugetul local.

Nimic din toate astea. A fost o atmosfera sumbra si fara energie.

Ca o prima observatie, nu a existat nici o dezbatere publica pe marginea bugetului. Mai mult, cu exceptia consilierilor din comisia de buget-finante, ceilalti consilieri nu au avut acces la buget decat in aceasta dimineata.

Trecand la dezbaterea bugetului in consiliul local, directorul economic, Doamna Daniela Dinu, ne-a citit raportul de specialitate. Dupa citirea lui, am inceput sa pun intrebari referitoare la cifrele din buget, la care mi-a raspuns pe un ton iritat, facand trimitere la buget. Nimeni nu a mai avut intrebari sau nelamuriri. S-a trecut pe repede inainte la votare si bugetul a fost votat cu 13 voturi pentru si 1 impotriva (al meu).

Si bugetul pe 2017 se invarte in jurul vechii teorii a "orasului sarac". Cea mai mare parte a cheltuielilor merg pentru functionarea primariei si a institutiilor din subordine. Investitiile sunt reduse (2.726.340 lei, din care investitii lucrari noi de 80.000 lei). Pentru a avea un termen de comparatie, Europe Direct, o institutie absolut inutila, este finantata in 2017 cu 62.000 lei de la bugetul local.

A fost o sedinta dezolanta, in care Consiliul Local Mizil s-a complacut in statutul de anexa a executivului. Din pacate, am ratat o ocazie importanta de a vorbi despre viitorul Mizilului, despre planuri de dezvoltare si despre cum putem folosi resursele bugetului in folosul orasului.

Minea Claudiu-Remus
Consilier local CL Mizil

sâmbătă, 21 ianuarie 2017

Comunicat PNTCD Mizil: Conferinta judeteana PNTCD Prahova 20.01.2017

Vineri, 20.01.2017, a avut loc Conferinta Judeteana a PNTCD Prahova pentru alegerea unui nou Birou Judetean de Conducere.

Noul Birou Judetean de Conducere este format din:

Leon Dumitru - presedinte
Minea Claudiu-Remus - prim-vicepresedinte
Popescu Nicolae - secretar judetean
Chirila Constantin
Rusu Mircea Liviu
Banescu Romeo Ion
Ivan Laurentiu
Antonescu Gheorghe
Calugareanu Mihai

Prioritatile noului BJC sunt:
-sprijinirea consilierilor locali PNTCD in elaborarea de proiecte pentru comunitatile lor
-dezvoltarea organizatiilor locale PNTCD existente
-constituirea de noi organizatii locale PNTCD

Minea Claudiu-Remus - presedinte PNTCD Mizil