luni, 11 septembrie 2017

Raport sedinta extraordinara Consiliul Local Mizil 08.09.2017

Participanti: 10 consilieri din 17

Absenti:  Vasile Tania (PNL), Mandalac Florin si Irimia Marian (ALDE), Margarit Romeo, Militaru Mihnea, Moise Marian si Iacob Dan (PSD)Ordinea de zi a fost urmatoarea:

1.Proiect de hotarare privind pregatirea conditiilor pentru derularea unui proiect de eficientizare energetic a cladirii administrate de Spitalul Mizil (policlinica) prin scoaterea din administrarea Spitalului Orășenesc a imobilului în suprafață de 47,41, situat în orașul Mizil, str. Spitalului, nr 21, proprietatea publică a orașului Mizil, în vederea relocării CMI Dr. Achim Adela

2.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei. ȘTEFAN ZÂNA  DANIELA domiciliată în oraşul Mizil, str. Zorile, nr.74, judeţul Prahova

3.Proiect de hotărâre  privind  acordarea unei locuințe din fondul locativ al Orașului Mizil d-lui. Ciobotaru Marius – Eugen – Eduard1.Proiect de hotarare privind pregatirea conditiilor pentru derularea unui proiect de eficientizare energetic a cladirii administrate de Spitalul Mizil (policlinica) prin scoaterea din administrarea Spitalului Orășenesc a imobilului în suprafață de 47,41, situat în orașul Mizil, str. Spitalului, nr 21, proprietatea publică a orașului Mizil, în vederea relocării CMI Dr. Achim Adela

Cum s-a votat: 10 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU

Sinteza discutii: In vederea reabilitarii energetice a Policlinicii Mizil, primaria a pregatit un proiect in cadrul POR. Una din conditii este ca spatiile inchiriate si concesionate sa nu depaseasca 10% din suprafata utila a cladirii. Intrucat aceasta conditie nu era indeplinita (ceea ce facea proiectul neeligibil), primaria a propus doamnei doctor Achim Adela sa isi relocheze cabinetul la Spital si a reziliat contractului de concesiune cu CMI Ivan Elena.2.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei. ȘTEFAN ZÂNA  DANIELA domiciliată în oraşul Mizil, str. Zorile, nr.74, judeţul Prahova

Cum s-a votat: 10 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU

Sinteza discutii: A fost aprobat un ajutor de 5000 lei.3.Proiect de hotărâre  privind  acordarea unei locuințe din fondul locativ al Orașului Mizil d-lui. Ciobotaru Marius – Eugen – Eduard

Cum s-a votat: 10 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRUMinea Claudiu-Remus
Consilier local

Raport sedinta ordinara Consiliul Local Mizil 30.08.2017

Raport sedinta Consiliul Local Mizil 30.08.2017

Participanti: 12 consilieri din 17
Absenti: Ciobanu Marian  si Vasile Tania(PNL), Pasol Nicolai si Irimia Marian (ALDE), Margarit Romeo (PSD)Ordinea de zi a fost urmatoarea:

1.Aprobarea procesului verbal din data de 27.07.2017

2.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Orășenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte negocierea în vederea vânzării terenurilor în suprafața de 57m2, situat în str. Nicolae Bălcescu, nr.211, respectiv 36 m2 situat în str. Nicolae Bălcescu,  fn, T 86, Cc 2970, terenuri proprietate privată a oraşului Mizil

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte negocierea în vederea concesionării terenului  în suprafaţă de 16 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str.  str. Mihai Bravu, FN,  Tarla 29, parcela Cc862

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte negocierea în vederea vânzării terenului  în suprafaţă de 2.750 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Spicului, nr.1A

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte negocierea în vederea vânzării terenului  în suprafaţă de 4.208 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Spicului, nr. 1

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte licitația în vederea vânzării terenului  în suprafaţă de 563 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Mihai Bravu, nr.46, T 35, P A1262

8.Proiect de hotărâre privind înregistrarea în proprietatea privată a Oraşului Mizil a terenului în suprafaţă de 224,75 mp situat în Mizil, str. Carpați, nr.31

9.Rediscutarea proiectului de hotărâre privind instituirea taxei speciale privind colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere de la persoane fizice şi juridice în Oraşul Mizil şi aprobarea Regulamentului de stabilire şi aplicare a taxei speciale privind colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere de la persoane fizice şi juridice

10.Proiect de hotărâre privind includerea obiectivului  – ,, Extindere stație de epurare Oraș Mizil – linia II epurare", situată în Orașul Mizil, str. Abatorului, fn, în domeniul public al Orașului Mizil

11.Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al orașului Mizil cu obiectivul - „ Extindere stație de epurare Oraș Mizil – linia II epurare”

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de investitii a Spitalului Orăşenesc “Sf. Filofteia” Mizil

13.Proiect de hotărâre privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local Mizil  nr. 120/31.10.2016 privind includerea în domeniul public al orașului Mizil a terenului în suprafață de 825mp cu denumirea Aleea Mihai Bravu, oraș Mizil

14.Diverse.


Ordinea de zi suplimentara a fost urmatoarea:

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat  si indicatorii tehnico-economici  pentru realizarea obiectivului de investitii “Continuare lucrari scoala cu 10 Sali de clase Liceul Tehnologic “Tase Dumitrescu“

16.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției  “Reabilitare Alee Mihai Bravu“

17.Proiect de hotarare privind aprobarea  participarii echipelor  de handbal Junior 3 Baieti (13-14 ani) si Junior 4 Fete (12-13 ani) la Campionatele Republicane de Handbal in perioada 2017-2018

18.Proiect de hotarare privind modificarea prin act aditional a contractului de concesiune nr. 19764/2008 incheiat intre Orasul Mizil si SC Olfi Srl

19.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Mizil

20.Proiect de hotarare privind asocierea Oraşului Mizil cu Judeţul Prahova în vederea realizării unor obiective de interes public

1.Aprobarea procesului verbal din data de 27.07.2017

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU2.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Orășenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU3.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte negocierea în vederea vânzării terenurilor în suprafața de 57m2, situat în str. Nicolae Bălcescu, nr.211, respectiv 36 m2 situat în str. Nicolae Bălcescu,  fn, T 86, Cc 2970, terenuri proprietate privată a oraşului Mizil

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU4.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte negocierea în vederea concesionării terenului  în suprafaţă de 16 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str.  str. Mihai Bravu, FN,  Tarla 29, parcela Cc862

Cum s-a votat: 10 voturi PENTRU, 2 voturi IMPOTRIVA
Cum am votat: IMPOTRIVA5.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte negocierea în vederea vânzării terenului  în suprafaţă de 2.750 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Spicului, nr.1A

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU6.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte negocierea în vederea vânzării terenului  în suprafaţă de 4.208 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Spicului, nr. 1

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU7.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte licitația în vederea vânzării terenului  în suprafaţă de 563 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Mihai Bravu, nr.46, T 35, P A1262

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU

Sinteza discutii: fata de pretul propuse de evaluator (de 3,4 euro/m2), am propus un pret de pornire a licitatiei de 4,50 euro/m2. Domnul Radu Eduard a propus un pret de pornire de 5 euro/m2. In acel moment mi-am retras propunerea. Hotararea a fost votata cu amendamentul domnului Radu Eduard.8.Proiect de hotărâre privind înregistrarea în proprietatea privată a Oraşului Mizil a terenului în suprafaţă de 224,75 mp situat în Mizil, str. Carpați, nr.31

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU9.Rediscutarea proiectului de hotărâre privind instituirea taxei speciale privind colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere de la persoane fizice şi juridice în Oraşul Mizil şi aprobarea Regulamentului de stabilire şi aplicare a taxei speciale privind colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere de la persoane fizice şi juridice

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU

Sinteza discutii: Taxa speciala va intra in vigoare incepand cu data de 01.11.2017.10.Proiect de hotărâre privind includerea obiectivului  – ,, Extindere stație de epurare Oraș Mizil – linia II epurare", situată în Orașul Mizil, str. Abatorului, fn, în domeniul public al Orașului Mizil

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU11.Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al orașului Mizil cu obiectivul - „ Extindere stație de epurare Oraș Mizil – linia II epurare”

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de investitii a Spitalului Orăşenesc “Sf. Filofteia” Mizil

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU13.Proiect de hotărâre privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local Mizil  nr. 120/31.10.2016 privind includerea în domeniul public al orașului Mizil a terenului în suprafață de 825mp cu denumirea Aleea Mihai Bravu, oraș Mizil

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU14.Diverse.

14.1.A fost prezentata o adresa prin care se solicita acceptul de a prelua arhiva Conti SA, societate aflata in lichidare, de catre Idcon Services SRL.15.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat  si indicatorii tehnico-economici  pentru realizarea obiectivului de investitii “Continuare lucrari scoala cu 10 Sali de clase Liceul Tehnologic “Tase Dumitrescu“

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU16.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției  “Reabilitare Alee Mihai Bravu“

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU17.Proiect de hotarare privind aprobarea  participarii echipelor  de handbal Junior 3 Baieti (13-14 ani) si Junior 4 Fete (12-13 ani) la Campionatele Republicane de Handbal in perioada 2017-2018

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU18.Proiect de hotarare privind modificarea prin act aditional a contractului de concesiune nr. 19764/2008 incheiat intre Orasul Mizil si SC Olfi Srl

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU19.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Mizil

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU20.Proiect de hotarare privind asocierea Oraşului Mizil cu Judeţul Prahova în vederea realizării unor obiective de interes public

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU

Sinteza discutii: Asocierile cu Consiliul Judetean privesc:
-asfaltarea strazilor 24 Ianuarie si Tohani
-refacerea bucatariei de la Gradinita cu PP nr 5 Mizil (camin)
Minea Claudiu-Remus
Consilier local

duminică, 30 iulie 2017

30.07.2017 - Din nou despre management financiar si (i)responsabilitate financiara la o primarie

Dupa alegerile locale din iunie 2016, noul primar si noul consiliu local al Mizilului “mosteneau” o primarie in pragul insolventei, cu datorii restante la banci, salariati si furnizori. O primarie nefunctionala.

In data de 27.07.2016, Consiliului Local Mizil hotara sa incerce reesalonarea datoriilor bancare ale Primariei Mizil. La acel moment, fondul de salarii era de 330.000 lei/luna, iar ratele la imprumuturile bancare erau de 450.000 lei/luna. Impreuna fac 780.000 lei/luna si primaria nu putea pur si simplu sa le suporte. Retineti aceasta cifra: 780.000 lei/luna.

In luna august 2016, imprumuturile locale sunt refinantate, pe o perioada de 10 ani, cu o rata de circa 170.000 lei/luna. Timp de 1 an, Primaria nu mai inregistreaza restante la plata ratelor,salariilor, furnizorilor. Salariile si imprumuturile inseamna 500.000 lei/luna.

La fix 1 an (ce ironie!), pe 27.07.2017, Consiliul Local Mizil, la propunerea domnului primar Silviu Negraru, voteaza o noua grila de salarizare pentru personalul primariei sic el din serviciile subordonate consiliului local. Dupa ce fondul de salarii crescuse, incepand cu 01.02.2017, de 330.000 lei/luna la 390.000 lei/luna, asistam acum la o noua crestere, de la 390.000 lei/luna la 497.000 lei/luna. O crestere, in 6 luni, de 50%.

Sa adunam din nou: 170.000 + 497.000 = 667.000 lei/luna (salarii + rate bancare). Retineti aceasta a doua cifra: 667.000 lei/luna.

Si acum sa recapitulam:
-salarii + rate: 500.000 lei/luna.Consecinta: primarie perfect functionala.
-salarii + rate: 780.000 lei/luna. Consecinta: primarie practic in insolventa.
-salarii + rate: 667.000 lei/luna. Incotro credeti ca ne indreptam?

In sedinta Consiliului Local din 27.07.2017, le-am transmis domnului primar Silviu Negraru si doamnei director executiv Daniela Dinu, ca indreapta primaria, din nou, spre o zona in care nu vor putea acoperi costurile. Apoi le-am urat succes. Doamna Daniela Dinu mi-a spus ca se vor descurca fara probleme.

Sa privim lucrurile si din alte perspective:

(1) Reducerea ratei la imprumuturi este de 280.000 lei/luna. Salariile suplimentare sunt de 167.000 lei/luna. Practic, 60% din reducerea de rate (pe care, atentie!, nu le puteam suporta) se duce pe cresterea salariilor. Pentru asta am refinantat imprumuturile bancare? Ca sa platim salarii? Isi imagineaza cineva ca, dupa cele 2 cresteri de salarii din acest an, functionarii primariei vor deveni mai eficienti? Angajatii SPGC vor lucra mai bine? Cetatenii vor primi servicii mai bune din partea primariei?

(2) O parte din voi, cetatenii Mizilului, v-ati intalnit in ultimul an cu domnul primar Silviu Negraru si i-ati spus de diverse lucruri care sunt de facut in oras. Lucruri simple, a caror realizare costa cateva sute, maxim cateva mii de lei. Raspunsul primit, aproape invariabil, a fost “nu sunt bani”. Si, totusi, au existat bani pentru cresterea de salarii din februarie 2017, de 60.000 lei/luna. Acum, atat primarul, cat si directorul economic, ne asigura ca nu e nici o problema sa marim fondul de salarii cu inca 107.000 lei/luna, adica aproape 1.300.000 lei/an. Nu vi se pare bizar ca un primar, care spune ca ”primaria nu are bani”, sa accepte cu seninatate o crestere de costuri de 1.300.000 lei anual pentru salarii, o cheltuiala care nu va aduce nimic cetatenilor orasului Mizil?

Si asta nu e tot.

BONUS: In sedinta consiliului local din 27.07.2017, s-a vorbit, tangential, de o noua crestere de salarii de la 01.01.2018. Asta cum vi se pare?

Despre solutii si despre ce va urma, intr-o postare viitoare.

Minea Claudiu-Remus
Consilier local

sâmbătă, 29 iulie 2017

Raport sedinta ordinara Consiliul Local Mizil 27.07.2017

Participanti: 14 consilieri din 17
Absenti: Radu Mastragoci  si Vasile Tania(PNL), Stoica Andreea (ALDE)

Ordinea de zi a fost urmatoarea:

1.Aprobarea  procesului  verbal  din data de 27.06.2017;

2.Proiect de hotărâre privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului  în suprafaţă de 128 m2 situat în intravilanul orasului Mizil, str. Mihai Bravu, nr.136, Tarla 20, Parcela Cc526, teren ce  aparţine domeniului privat al oraşului Mizil

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului cu privire la activitatea asistenţilor  personali ai persoanelor cu handicap grav din cadrul Serviciului Public de Asistenţa Socialǎ Mizil pe semestrul I – 2017

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului  privind serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară derulate la nivelul Oraşului Mizil în semestrul I al anului 2017

5.Proiect de hotărâre privind înfiinţarea la nivelul oraşului Mizil a Grupului de lucru local (G.L.L) pentru incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte licitaţia în vederea concesionării terenului  în suprafaţă de 10 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Cuza - Vodă, bl. 34 – adiacent apartamentului nr.24, Tarla 57, parcela Cc1851.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte licitaţia în vederea concesionării terenului  în suprafaţă de 119 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str.Aleea Crizantemelor, nr.2-4, Tarla 18, Parcela Cc476

8.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 103/28.09.2016 prin care au fost numiţi  reprezentanţii Consiliului Local al Oraşului Mizil împuterniciţi să reprezinte interesele oraşului Mizil, în Adunarea generală a S.C. MERENDA PRIM S.R.L. Mizil

9.Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale privind colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere de la persoane fizice şi juridice în Oraşul Mizil şi aprobarea Regulamentului de stabilire şi aplicare a taxei speciale privind colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere de la persoane fizice şi juridice

10.Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a creanţelor bugetare provenite din taxe speciale de salubrizare instituite în anul 2006

11.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc “Sfânta Filofteia” Mizil;

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privitor la  intreprinderile publice aflate în subordinea, în coordonarea sub autoritatea ori în portofoliu unităţilor administrativ – teritoriale a Oraşului Mizil, pe anul 2016

13.Diverse.Ordinea de zi suplimentara a fost urmatoarea:

14.Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 30.06.2017.

15.Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului si din serviciile publice din subordinea Consiliului Local Mizil.

16.Proiect de hotarare privind modificarea HCL Mizil nr. 128/24.07.2008 privind aprobarea Regulamentului de Ordine Publica al Orasului Mizil.

17.Proiect de hotarare privind modificarea HCL Mizil nr. 105/08.07.2008 privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii

18.Proiect de hotarare privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii spatiului, in suprafata de 8 m2, situate in orasul Mizil, str. Blajului fn, constructie proprietate publica a orasului Mizil

19.Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 85/31.08.2016 – Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local Mizil

1.Aprobarea  procesului  verbal  din data de 27.06.2017;

Cum s-a votat: 13 voturi PENTRU, 1 ABTINERE
Cum am votat: ABTINERE (pana la data sedintei, nu ni s-a pus la dispozitie procesul verbal, prin urmare nu stiam continutul lui si m-am abtinut la vot).2.Proiect de hotărâre privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului  în suprafaţă de 128 m2 situat în intravilanul orasului Mizil, str. Mihai Bravu, nr.136, Tarla 20, Parcela Cc526, teren ce  aparţine domeniului privat al oraşului Mizil

Cum s-a votat: 13 voturi PENTRU, 1 ABTINERE
Cum am votat: ABTINERE3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului cu privire la activitatea asistenţilor  personali ai persoanelor cu handicap grav din cadrul Serviciului Public de Asistenţa Socialǎ Mizil pe semestrul I – 2017

Cum s-a votat: 14 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului  privind serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară derulate la nivelul Oraşului Mizil în semestrul I al anului 2017

Cum s-a votat: 14 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU5.Proiect de hotărâre privind înfiinţarea la nivelul oraşului Mizil a Grupului de lucru local (G.L.L) pentru incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor

Cum s-a votat: 14 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU6.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte licitaţia în vederea concesionării terenului  în suprafaţă de 10 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Cuza - Vodă, bl. 34 – adiacent apartamentului nr.24, Tarla 57, parcela Cc1851.

Cum s-a votat: 13 voturi PENTRU, 1 ABTINERE
Cum am votat: ABTINERE7.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte licitaţia în vederea concesionării terenului  în suprafaţă de 119 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str.Aleea Crizantemelor, nr.2-4, Tarla 18, Parcela Cc476

Cum s-a votat: 13 voturi PENTRU, 1 ABTINERE
Cum am votat: ABTINERE8.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 103/28.09.2016 prin care au fost numiţi  reprezentanţii Consiliului Local al Oraşului Mizil împuterniciţi să reprezinte interesele oraşului Mizil, în Adunarea generală a S.C. MERENDA PRIM S.R.L. Mizil

Cum s-a votat: 14 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU

Sinteza discutii: s-a completat hotararea CL privind la reprezentantii CL in AGA Merenda, in sensul retragerii mandatului dnei Mares Vasilica si dlui Dragan Mihai. A primit mandat pentru a reprezenta CL dl Iacob Dan.9.Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale privind colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere de la persoane fizice şi juridice în Oraşul Mizil şi aprobarea Regulamentului de stabilire şi aplicare a taxei speciale privind colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere de la persoane fizice şi juridice

Proiectul de hotarare a fost amanat pentru sedinta din luna august 2017.10.Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a creanţelor bugetare provenite din taxe speciale de salubrizare instituite în anul 2006

Cum s-a votat: 14 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU

Sinteza discutii:
Primaria Mizil a incasat, fara baza legala, taxa speciala de salubritate in perioada 01.10.2010 – 31.12.2011 (pentru persoanele fizice), respectiv  01.05.2010 – 31.12.2011 (pentru persoanele juridice). E vorba de taxele care au facut obiectul somatiilor trimise, in primavara anului 2017, catre cetatenii orasului Mizil.

Aceasta hotarare sterge din evidentele fiscale ale Primariei Mizil aceste creante bugetare fara baza legala. Valoarea totala este de 50.000 lei.

Am facut un amendament la aceasta hotarare (aprobat de CL Mizil), prin care am cerut ca sumele incasate fara baza legala sa fie restituite platitorilor sau,cu acordul acestora, sa fie compensate cu impozite si taxe locale viitoare.

Le recomand celor care au platit deja aceste taxe sa faca cerere de rambursare catre Primaria Mizil.11.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc “Sfânta Filofteia” Mizil;

Cum s-a votat: 14 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privitor la  intreprinderile publice aflate în subordinea, în coordonarea sub autoritatea ori în portofoliu unităţilor administrativ – teritoriale a Oraşului Mizil, pe anul 2016

Cum s-a votat: 14 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU

Sinteza discutii:
Am propus si aici un amendament, cu 2 puncte (1) precizarea, pentru Salub Interserv, a litigiilor in care este implicata societatea si (2) preluarea, din raportul administratorului a declaratiei privind corectitudinea intocmirii situatiilor financiare.13.Diverse.

13.1.Doamna Victoria Panait, consilier juridic al CL Mizil, aprezentat stadiul aplicarii hotararilor CL adoptate in perioada 01.07.2016 – 01.07.2017. Voi reveni pe acest subiect.

13.2.A fost prezentata de principiu o solicitare pentru preluarea unei concesiuni.14.Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 30.06.2017.

Cum s-a votat: 14 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU

Sinteza discutii:
Am solicitat, ca si la sedinta comisiei buget-finante din 26.07.2017 sa mi se spuna la ce valoare se ridica taxele locale aferenteanului 2017, scadente la data de 31.03.2017 si neincasate. Din nou, doamna director executiv Daniela Dinu a refuzat sa furnizeze aceasta informatie.15.Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului si din serviciile publice din subordinea Consiliului Local Mizil.

Cum s-a votat: 13 voturi PENTRU, 1 ABTINERE
Cum am votat: ABTINERE

Sinteza discutii:
Primarul orasului Mizil a propus o noua grila de salarii, incepand de la 01.08.2017, care mareste fondul de salarii cu circa 27%. Voi reveni pe acest subiect.16.Proiect de hotarare privind modificarea HCL Mizil nr. 128/24.07.2008 privind aprobarea Regulamentului de Ordine Publica al Orasului Mizil.

Cum s-a votat: 14 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU17.Proiect de hotarare privind modificarea HCL Mizil nr. 105/08.07.2008 privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii

Cum s-a votat: 14 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU18.Proiect de hotarare privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii spatiului, in suprafata de 8 m2, situate in orasul Mizil, str. Blajului fn, constructie proprietate publica a orasului Mizil

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU, 2 ABTINERI (Minea Claudiu, Mandalac Florin)
Cum am votat: ABTINERE19.Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 85/31.08.2016 – Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local Mizil

Cum s-a votat: 13 voturi PENTRU, 1 ABTINERE
Cum am votat: ABTINERE

Sinteza discutii:
Indemnizatia consilerilor locali ai CL Mizil a fost stabilita la maxim 10% din indemnizatia primarului orasului Mizil.
Minea Claudiu-Remus
Consilier local