luni, 17 iulie 2017

Raport sedinta ordinara Consiliul Local Mizil 27.06.2017

Participanti: 15 consilieri din 17
Absenti: Pasol Nicolai si Stoica Andreea (ALDE)


Ordinea de zi a fost urmatoarea:

1.Aprobarea procesului verbal din data de 30.05.2017.

2.Proiect de hotarare privind aprobarea statului de functiuni al Spitalului Orasenesc “Sfanta Filofteia” Mizil, pe anul 2017.

3.Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a terenurilor din intravilanul orasului Mizil in suprafata de 57 m2, situate in str. Nicolae Balcescu nr 211, respectiv 36 m2 situat in str. Nicolae Balcescu, fn, T86, Cc 2970, terenuri ce apartin domeniului privat al orasului Mizil.

4.Proiect de hotarare privind concesionarea prin negociere directa a suprafetei de teren de 16 m2, situat in Mizil, str. Mihai Bravu, FN, Tarla 29, parcela Cc862, teren proprietate private a orasului Mizil, de catre SC Adamas Dent SRL in vederea extinderii constructiei cu destinatia de cabinet medical.

5.Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 2750 m2 situat in intravilanul orasului Mizil, str. Spicului nr. 1A, teren ce apartine domeniului privat al orasului Mizil.

6.Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 4208 m2 situat in intravilanul orasului Mizil, str. Spicului nr. 1, teren ce apartine domeniului privat al orasului Mizil.

7.Proiect de hotarare privind inregistrarea in proprietate private a Orasului Mizil a terenului in suprafata de 4172 m2 situat in Mizil, str. Abatorului, fn.

8.DiverseOrdinea de zi suplimentara a fost urmatoarea:

9.Proiect de hotarare privind suplimentarea bugetului Spitalului Orasenesc “Sfanta Filofteia” Mizil.

10.Proiect de hotarare privind crearea unei platforme de gunoi de grajd.
1.Aprobarea procesului verbal din data de 30.05.2017.

Cum s-a votat: 15 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU


2.Proiect de hotarare privind aprobarea statului de functiuni al Spitalului Orasenesc “Sfanta Filofteia” Mizil, pe anul 2017.

Cum s-a votat: 15 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU


3.Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a terenurilor din intravilanul orasului Mizil in suprafata de 57 m2, situate in str. Nicolae Balcescu nr 211, respectiv 36 m2 situat in str. Nicolae Balcescu, fn, T86, Cc 2970, terenuri ce apartin domeniului privat al orasului Mizil.

Cum s-a votat: 15 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU


4.Proiect de hotarare privind concesionarea prin negociere directa a suprafetei de teren de 16 m2, situat in Mizil, str. Mihai Bravu, FN, Tarla 29, parcela Cc862, teren proprietate private a orasului Mizil, de catre SC Adamas Dent SRL in vederea extinderii constructiei cu destinatia de cabinet medical.

Cum s-a votat: 13 voturi PENTRU, 2 voturi CONTRA (Minea Claudiu, Mandalac Florin)
Cum am votat: CONTRA


5.Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 2750 m2 situat in intravilanul orasului Mizil, str. Spicului nr. 1A, teren ce apartine domeniului privat al orasului Mizil.

Cum s-a votat: 15 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU


6.Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 4208 m2 situat in intravilanul orasului Mizil, str. Spicului nr. 1, teren ce apartine domeniului privat al orasului Mizil.

Cum s-a votat: 15 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU


7.Proiect de hotarare privind inregistrarea in proprietate private a Orasului Mizil a terenului in suprafata de 4172 m2 situat in Mizil, str. Abatorului, fn.

Cum s-a votat: 15 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU


8.Diverse

8.1.Adresa doamna Daniela Roth privind cumpararea terenului concesionat pentru locuinta.

8.2.Adresa Paraschivescu privind cale acces teren str. Crizantemei.

8.3.Adresa Inspectorat Scolar Judetean privind nominalizare, ca observator, a reprezentantului CL Mizil la concursurile pentru functiile de director si director adjunct la scoli. A fost nominalizat domnul Moise Marian.

8.4.Am solicitat primarului orasului Mizil ca, la urmatoarea sedinta de a consiliului local, sa prezinte executia bugetara la iunie 2017.

8.5.Domnul Florin Mandalac a solicitat primarului orasului Mizil ca, la urmatoarea sedinta de a consiliului local, sa prezinte stadulu aplicarii hotararilor de consiliul adoptate in perioada iunie 2016 – iunie 2017.


9.Proiect de hotarare privind suplimentarea bugetului Spitalului Orasenesc “Sfanta Filofteia” Mizil.

Cum s-a votat: 15 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU


10.Proiect de hotarare privind crearea unei platforme de gunoi de grajd.

Cum s-a votat: 15 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU


Minea Claudiu-Remus
Consilier local

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu