marți, 30 mai 2017

Raport sedinta ordinara Consiliul Local Mizil 30.05.2017

Participanti: 15 consilieri din 17
Absenti: Ciobanu Marian si Vasile Tania-Cristina (PNL)


Ordinea de zi a fost urmatoarea:

1.Aprobarea proceselor verbale din data de 27.04.2017, 08.05.2017 si 15.05.2017.

2.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 132/29.11.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale.

3.Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului si numarului burselor scolare ce se vor acroda elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din orasul Mizil pentru anul 2017.

4.Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 3 mp situat in Mizil, str. Teilor bl. 8A – adiacent apartamentului nr. 2, Tarla 35, Parcela Cc850, teren proprietate privata a orasului Mizil.

5.Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Orasului Mizil.

6.Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 536 mp, situat in intravilanul Orasului Mizil, str.Mihai Bravu, nr. 46, Tarla 35, parcela A1262, teren ce apartine domeniului privat al Orasului Mizil

7.Diverse


Ordinea de zi suplimentara a fost urmatoarea:

8.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local.

9.Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functiuni al SPGC Mizil1.Aprobarea proceselor verbale din data de 27.04.2017, 08.05.2017 si 15.05.2017.

Cum s-a votat: 15 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU


2.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 132/29.11.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale.

Cum s-a votat: 15 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU

Sinteza discutii:
Prin legea 1/2017, au fost eliminate anumite impozite si taxe locale. Prin aceasta hotarare se elimina din Hotararea Consiliului Local nr. 132/29.11.2016 taxele desfiintate prin lege.


3.Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului si numarului burselor scolare ce se vor acroda elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din orasul Mizil pentru anul 2017.

Cum s-a votat: 15 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU


4. Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 3 mp situat in Mizil, str. Teilor bl. 8A – adiacent apartamentului nr. 2, Tarla 35, Parcela Cc850, teren proprietate privata a orasului Mizil.

Cum s-a votat: 14 voturi PENTRU, 1 ABTINERE
Cum am votat: ABTINERE

Sinteza discutii:
Aceasta este o hotarare tipica despre cum se urâţeste un oras, prin tot felul de derogari, modificand o cladire aici, alta dincolo, fara a privi imaginea de ansamblu. Pot intelege dorinta fiecaruia de a-si imbunatati confortul individual, dar nu pot fi de acord cu macelarirea orasului. Acesta este motivul pentru care m-am abtinut la vot.

5. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Orasului Mizil.

Cum s-a votat: 15 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU

Sinteza discutii:
Modificarile constau in reducerea numarului de posturi, astfel:
-1 post consilier personal la cabinetul primarului
-1 post la compartimentul piata-obor
-1 post la biblioteca orasului

Simultan, se creeaza 3 posturi suplimentare la SPGC.

Domnul primar ne-a specificat ca doreste oameni care sa munceasca, nu consilieri.


6. Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 536 mp, situat in intravilanul Orasului Mizil, str.M ihai Bravu, nr. 46, Tarla 35, parcela A1262, teren ce apartine domeniului privat al Orasului Mizil

Cum s-a votat: 14 voturi PENTRU, 1 ABTINERE
Cum am votat: ABTINERE

Sinteza discutii:
Terenul ce face obiectul vanzarii prin locitatie publica este un teren fara acces. In mod practic, doar vecinii il pot cumpara. Este un alt exemplu despre cum a fost administrat orasul de-a lungul timpului. Asa intelegem poate si de ce Mizilui nu are Plan Urbanistic General.


7.Diverse

7.1.Adresa de la Federalcoop prin care solicita modificarea unei hotarari de consiliu privind vanzare unui teren (eliminarea clauzei de mentinere drum de acces)

7.2.Adresa Proscan Danut prin care solicita cumpararea unui teren pentru extindere cabinet medical.


8.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local.

Cum s-a votat: 15 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU

Sinteza discutii:
Modificarea consta in principal in suplimentarea bugetului local cu suma de 2.500.000 lei, de la Ministerul dezvoltarii, pentru constructia blocului de langa MFA.


9.Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functiuni al SPGC Mizil

Cum s-a votat: 15 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU

Sinteza discutii:
Dupa aceasta modificare, numarul de persoane angajate de la SPGC a ajuns la 59.


Minea Claudiu-Remus
Consilier local

vineri, 19 mai 2017

Sfarsitul unei faze. Inceputul alteia.

După alegerile din iunie 2016, eu şi PNTCD Mizil am primit un mandat foarte clar de la electoratul mizilean: cel de AVERTIZOR. Am intrat ȋn consiliul local, dar nu am prezentat suficientă ȋncredere pentru o implicare decizională importantă.

Am constatat, la foarte scurt timp după alegeri, că situaţia financiară a Primariei Mizil este mult mai proastă decât ne imaginam. Arieratele erau mari, ȋntârzierea plăţii salariilor devenise o regulă, plata ratelor la ȋmprumuturile bancare se făcea frecvent după termenul scadent. Riscul ca Primaria Mizil să intre ȋn insolvenţă era unul cât se poate de real.

In aceste condiţii, oricine putea să ajute la depăşirea acestui moment delicat era binevenit. M-am alăturat şi eu demersurilor ce aveau ca scop ȋnsănătoşirea financiară a primăriei. Timp de câteva luni, toată lumea a tras ȋn aceeaşi direcţie: primar, consilieri locali, persoane din conducerea primăriei. La sfârşitul primului trimestru din 2017, Primăria Mizil a fost stabilizată financiar.

Vreau ca un lucru să fie foarte clar: nu ȋmi arog nici un merit pentru această reuşită. Acţiunile au fost comune, ȋn echipă, şi fiecare a venit cu soluţii. Eu am fost doar o rotiţă dintr-un mecanism care a funcţionat foarte bine.

Lucrurile au mers foarte bine până la ȋnceput de aprilie 2017. Deja ȋncepusem anumite demersuri, menite să aducă lucruri concrete pentru cetăţenii Mizilului, cum ar fi reducerile de taxe pentru firme (prin zonarea de la sfarşit de 2016) sau o noua componenţă a Adunarii Generale a Acţionarilor la Salub Interserv. Dar, cumva, totul s-a curmat brusc la ȋnceput de aprilie 2017.

Momentul cheie a fost bugetul pe 2017. Era un moment unic pentru a prezenta un buget pentru dezvoltarea Mizilului, având la baza o altă filozofie. Din păcate, executivul ne-a prezentat ȋncă un buget al sărăciei, cum au fost toate cele ale fostei administraţii. In loc de a aloca fonduri pentru investiţii care sa schimbe faţa oraşului, am alocat bani pentru mărirea salariilor. In timp ce costurile suplimentare pentru plata salariilor sunt de 60.000 lei/lună (660.000 lei ȋn 2017, aferent perioadei februarie – decembrie 2017), fondurile alocate investiţiilor noi sunt de doar 80.000 lei ȋn tot anul 2017.

Cam din acel moment, lucrurile nu au mai funcţionat ca ȋnainte. M-am ȋntrebat care au fost motivele, dar nu am găsit nici un răspuns credibil.

O precizare: nu regret că m-am implicat ȋn acţiunile de ȋnsănătoşire financiară a Primărie Mizil. Era nevoie, ȋn toamna anului trecut, de toţi cei capabili să aducă soluţii. Consider că ar fi fost o laşitate din partea mea să stau deoparte. Dar acea perioadă a trecut, iar riscul ca Primăria Mizil să intre ȋn insolvenţă este acum practic zero.

Acest risc dispărând, a fost momentul să mă ȋntreb care este rolul meu ȋn consiliul local. Modul cum văd eu lucrurile este diferit de modul cum le văd ceilalţi consilieri şi primarul Mizilului. Nu spun că cineva are dreptate şi cineva se inşeală; pur si simplu, viziunea asupra căilor de urmat este diferită.

_____________________________________


Date fiind toate cele de mai sus, am hotărât să revin la mandatul primit de la electorat ȋn iunie 2016. Principala mea misiune va fi să vă ţin la curent cu ceea ce se ȋntâmplă ȋn consiliul local, atât cu lucrurile bune, cât şi cu ȋncercările altor aleşi locali de a folosi mandatul primit de la electorat pentru obţinerea unor foloase personale. Mi se pare că mulţi dintre cei care vorbeau de transparenţă ȋn campania electorală, au uitat de ea sau sunt de-a dreptul iritaţi când li se reaminteşte.

In paralel, voi veni cu câteva iniţiative ȋn Consiliul Local. Toate vor urma o procedură transparentă (cu componenta de consultare publică) şi nu vor fi introduse pe ordinea de zi ȋn ultimul moment. Forma finală a fiecarei initiaţive va ţine cont de rezultatele consultării publice.

In sfarşit, voi ȋncerca, ȋmpreună cu persoanele care au fost pe lista de candidaţi ai PNTCD Mizil pentru consiliul local, să promovez anumite proiecte ȋn sistem integral privat, fără a implica Primăria şi Consiliul Local Mizil. Sunt conştient că nu vom avansa la fel de repede, dar sper ca rezultatele să fie incomparabil mai durabile. In saptămânile urmatoare voi reveni cu mai multe detalii referitoare la aceste demersuri.

_____________________________________


Sunt convins că primarul Mizilului şi toţi cei din Consiliul Local Mizil işi doresc ca mizilenii să aibă o viaţă mai bună. Cred că toţi sunt de bună credinţă. Căile sunt ȋnsă diferite. Nu vreau să primesc laude pentru realizari care nu ȋmi aparţin şi nu vreau să fiu considerat responsabil pentru nerealizări care nu sunt ale mele. Consider ca această detaşare, care stabileşte foarte clar locul fiecăruia, este ȋn beneficiul mizilenilor.


Minea Claudiu-Remus
Consilier local
Preşedinte PNTCD Mizil

luni, 15 mai 2017

Raport sedinta extraordinara Consiliul Local Mizil 15.05.2017

Participanti: 14 consilieri din 17
Absenti: Margarit Romeo (PSD), Adi Radu si Vasile Tania-Cristina (PNL)

Ordinea de zi a fost urmatoarea:

1.Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Acordului de Parteneriat intre Consiliul Judetean si o serie de primarii in vederea pregatirii si implementarii proiectului “Modernizare si reabilitare drumuri judetene DJ 102K, 102D, 100C”.

2.Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a doua spatii comerciale, situate pe str. Blajului fn, constructii cu caracter provizoriu, in vederea desfasurarii de activitati comerciale nealimentare.

3.Proiect de hotarare privind avizarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 la SC Salub Interserv Mizil.1.Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Acordului de Parteneriat intre Consiliul Judetean si o serie de primarii in vederea pregatirii si implementarii proiectului “Modernizare si reabilitare drumuri judetene DJ 102K, 102D, 100C”.

In ceea ce priveste orasul Mizil, este vorba de reabilitarea urmatoarelor strazi: sos Vadu Sapat, str. 24 Ianuarie, bdul Garii (de la str. 24 Ianuarie pana la bariera), str. Recoltei si str. Spicului.

Proiectul nu presupune nici o contributie financiara din partea CL Mizil, cu doar furnizarea de informatii si documente pentru fundamentarea proiectului.

Cum s-a votat: 14 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU


2.Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a doua spatii comerciale, situate pe str. Blajului fn, constructii cu caracter provizoriu, in vederea desfasurarii de activitati comerciale nealimentare.

Dupa mutarea magazinelor pe platoul dintre cladirea ANAF si Complex Mestesugaresc, o parte din beneficiari au renuntat la contractile de inchiriere. Doua spatii au ramas libere (unul de 15,65 m2, altul de 7,55 m2).

Cele 2 spatii sunt scoase la inchiriere, cu un pret de pornire de 5 euro/m2.

Cum s-a votat: 14 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU


3.Proiect de hotarare privind avizarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 la SC Salub Interserv Mizil.

A fost reluata discutia inceputa in sedinta din 08.05.2017. Domnul Mandalac a solicitat revenirea asupra hotararii AGA din 28.04.2017.

Domnul Nicolai Pasol a parasit sedinta, spunand ca nu este de acord cu nici o reducere de personal la Salub.

A urmat o lunga discutie pe cifre, in principal intre domnul Florin Mandalac si domnul Sterea, cu interventii si ale altor consilieri.

Domnul Florin Mandalac a intrebat daca la Salub a fost angajata o persoana noua, la inceput de martie 2017. Domnul Sterea a confirmat ca da, in locul unei persoane care s-a pensionat.

In final s-a trecut la votarea bugetului de venituri si cheltuieli.

Cum s-a votat: 10 voturi PENTRU, 2 voturi CONTRA (domnii consilieri Florin Mandalac si Irimia Gheorghe-Marian), 1 persoana nu a votat (nu am putut identifica cine)
Cum am votat: PENTRU


Minea Claudiu-Remus
Consilier local

luni, 8 mai 2017

Raport sedinta extraordinara Consiliul Local Mizil 08.05.2017

Participanti: 12 consilieri din 17
Absenti: Margarit Romeo (PSD), Radu Mastragociu si Vasile Tania-Cristina (PNL), Stoica Andreea-Iuliana si Irimia Gheorghe-Marian (ALDE)

Ordinea de zi a fost urmatoarea:

1.Proiect de hotarare privind aprobarea schimbarii formei juridice a SC Salub Interserv din societate pe actiuni in societate cu raspundere limitata.

2.Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii al SC Salub Interserv Mizil.

3.Proiect de hotarare privind avizarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 la SC Salub Interserv Mizil.

4.Proiect de hotarare privind achizitionarea a doua cantare pentru dotarea autogunoierelor aflate in evidenta SC Salub Interserv Mizil.

5.Proiect de hotarare privind actualizarea tarifelor practicate de operatorul de salubrizare SC Salub Interserv Mizil.Pentru inceput, presedintele de sedinta a informat consiliul local asupra demisiei mele din functia de reprezentant al Consiliului Local in Adunarea Generala a Actionarilor de la SC Salub Interserv SA Mizil. Pentru locul ramas liber, a fost propus domnul consilier Craciun Nicolai. Inainte ca domnul Craciun Nicolai sa accepte sau nu, am trecut la discutarea celorlalte puncte de pe ordinea de zi.

A fost aprobata schimbarii formei juridice a SC Salub Interserv din societate pe actiuni in societate cu raspundere limitata.

Au urmat apoi ample dezbateri pe marginea diferitelor aspecte ale activitatii Salub Interserv: cheltuieli, venituri, schema de personal.

Am propus ca Salub Interserv sa ramana doar cu activitatea de colectare gunoi, iar activitatea de curatenie stradala sa fie preluata de primarie. Propunerea a fost respinsa de membrii consiliului local.

Domnul consilier Florin Mandalac a solicitat informatii suplimentare referitoare la diverse elemente din documentatia prezentata de directorul Salub Interserv, domnul Sterea.

Domnul Adi Radu l-a propus pe domnul Florin Mandalac pentru functia de reprezentanta al CL in AGA Salub Interserv. Domnul Craciun Nicolai a refuzat nominalizarea, astfel incat a fost supusa la vot propunerea domnul Adi Radu, care a fost adoptata de consiliul local.

Consiliul local nu a adoptat propunerea AGA din 28.04.2017, care prevedea:

1. Aprobarea actualizarii tarifelor
2. Aprobarea reducerii schemei de personal
3. Aprobarea organigramei si a statului de functii
4. Aprobarea achizitionarii a doua cantare pentru autogunoiere
5. Aprobata schimbarii formei juridice a SC Salub Interserv din societate pe actiuni in societate cu raspundere limitata
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru 2017

Domnul Florin Mandalac a solicitat o saptamana pentru identificarea solutiilor astfel incat Salub Interserv sa nu isi reduca schema de personal.

Consiliul local a fost de acord ca AGA Salub, in noua componenta, sa identifice solutii pentru a nu reduce numarul de personal, urmand a le comunica intr-o noua sedinta, care se va desfasura luni, 15.05.2017.

In sedinta din 15.05.2017, urmeaza a se adopta noua organigrama, bugetul de venituri si cheltuieli si noile tarife de salubrizare.

Consiliul local a agreat de principiu ideea de a trece de la facturarea pe persoana (la persoane fizice), respectiv pe m3 (la societati) la facturarea pe kg.

Ca un element de noutate, dezbaterile au fost foarte vii, consilierii cautand diverse solutii la subiectele aflate in discutie. Fata de alte sedinte (cum a fost cea de buget de exemplu), de data asta consiliul local s-a comportat ca un autentic legislativ local.

Sa vedem ce va fi pe 15.05.2017...

Minea Claudiu-Remus
Consilier local