joi, 28 septembrie 2017

Raport sedinta ordinara Consiliul Local Mizil 28.09.2017

Participanti: 14 consilieri din 17

Absenti:  Vasile Tania si Radu Mastragoci (PNL), Stoica Andreea (ALDE)


Ordinea de zi a fost urmatoarea:

1.Aprobarea proceselor verbale din 30.08.2017 si 08.09.2017

2.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Mizil in Consiliile de Administratie si in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Mizil pentru anul scolar 2017 - 2018

3.Proiect de hotărâre privind transformarea unei functii publice vacante intr-o functie publica de nivel superior existente in structura statului de functiuni al aparatului de specialitate al Primarului orasului Mizil

4.Proiect de hotărâre privind inregistrarea in proprietatea privata a orasului Mizil a suprafetei de teren de 228 mp situat in Mizil, Tarla 43, parcela 1502/1

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea « Programului de imbunatatire a Eficientei Energetice pentru orasul Mizil »

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) la investitia de la corpul C5 la Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu”

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) la investitia de la pavilionul central la Spitalul Orasenesc „Sfanta Filofteia” Mizil

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) la investitia de la Ambulatoriul Spitalului Orasenesc „Sfanta Filofteia” Mizil (policlinica)

9.Diverse


Ordinea suplimentara a fost urmatoarea:

10.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Orasului Mizil

11.Proiect de hotărâre privind vanzarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 1185 mp situat in intravilanul orasului Mizil, str. Tohani, nr. 57, teren ce apartine patrimoniului privat al orasului Mizil

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea participarii Dlui Tita Ion ca antrenor al echipei de handbal juniori 4 baieti la campionatele republicane de handbal in perioada 2017 – 2018

13.Proiect de hotărâre privind incheierea unui parteneriat intre Orasul Mizil si SC Eurotravel SRL privind desfasurarea manifestarilor prilejuite de „Serbarile Toamnei Mizilene”

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri intre Orasul Mizil si SC Selen Serv SRL1.Aprobarea proceselor verbale din 30.08.2017 si 08.09.2017

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU, 1 vot CONTRA (Minea Claudiu-Remus), 1 ABTINERE (Mandalac Florin)
Cum am votat: CONTRA


2.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Mizil in Consiliile de Administratie si in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Mizil pentru anul scolar 2017 - 2018

Cum s-a votat: 10 voturi PENTRU, 4 ABTINERI (Minea Claudiu-Remus, Mandalac Florin, Pasol Nicolai, Irimia George)
Cum am votat: ABTINERE

Sinteza discutii: Primarul Mizilului a propus mentinerea reprezentantilor din anul scolar 2016 - 2017.


3.Proiect de hotărâre privind transformarea unei functii publice vacante intr-o functie publica de nivel superior existente in structura statului de functiuni al aparatului de specialitate al Primarului orasului Mizil

Cum s-a votat: 14 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU


4.Proiect de hotărâre privind inregistrarea in proprietatea privata a orasului Mizil a suprafetei de teren de 228 mp situat in Mizil, Tarla 43, parcela 1502/1

Cum s-a votat: 14 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU


5.Proiect de hotărâre privind aprobarea « Programului de imbunatatire a Eficientei Energetice pentru orasul Mizil »

Cum s-a votat: 13 voturi PENTRU, 1 ABTINERE (Minea Claudiu-Remus)
Cum am votat: ABTINERE

Sinteza discutii: Voi reveni 


6.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) la investitia de la corpul C5 la Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu”

Cum s-a votat: 14 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU


7.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) la investitia de la pavilionul central la Spitalul Orasenesc „Sfanta Filofteia” Mizil

Cum s-a votat: 14 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU


8.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) la investitia de la Ambulatoriul Spitalului Orasenesc „Sfanta Filofteia” Mizil (policlinica)

Cum s-a votat: 14 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU


9.Diverse

9.1.O delegatie de la E-Romnja a prezentat o solicitare referitoare la acordarea unui spatiu pentru desfasurarea acitvitatilor asociatiei la Mizil

9.2.Am solicitat primarului orasului Mizil sa prezinte, in urmatoarea sedinta, executia bugetara la 9 luni.


10.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Orasului Mizil

Cum s-a votat: 13 voturi PENTRU, 1 ABTINERE (Minea Claudiu-Remus)
Cum am votat: ABTINERE

Sinteza discutii:
Principalele modificari privesc:
-reducerea veniturilor din cote defalcate din impozitul pe venit cu suma de 233.000 lei
-modificarea trimestrialitatii cheltuielilor de personal de la institutiile de invatamant (majorare cu 88.000 lei in trimestrul 3, diminuare cu 88.000 lei in trimestrul 4)
-reducerea investitiilor la SPGC (minus 160.000 lei, renuntare la achizitie buldoexcavator) si cresterea cheltuielilor cu asfaltarea (plus 160.000 lei)
-majorarea donatiilor si sponsorizarilor, cu suma de 36.750 lei, bani ce vor fi folositi pentru finantarea cheltuielilor cu Serbarile Toamnei
-majorarea cheltuielilor la salubritate stradala cu 580.000 lei, pentru stingerea litigiilor cu firma Romprest
-reducerea cheltuielilor de capital la Liceul agricol cu suma de 20.000 lei

In urma tuturor modificarilor, finantarea « Listei obiectivelor de pe anul 2017 » se reduce de la 6.272.310 lei la 5.437.310 lei (reducere de 835.000 lei).


11.Proiect de hotărâre privind vanzarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 1185 mp situat in intravilanul orasului Mizil, str. Tohani, nr. 57, teren ce apartine patrimoniului privat al orasului Mizil

Cum s-a votat: 14 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU


12.Proiect de hotărâre privind aprobarea participarii Dlui Tita Ion ca antrenor al echipei de handbal juniori 4 baieti la campionatele republicane de handbal in perioada 2017 – 2018

Cum s-a votat: 14 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU


13.Proiect de hotărâre privind incheierea unui parteneriat intre Orasul Mizil si SC Eurotravel SRL privind desfasurarea manifestarilor prilejuite de „Serbarile Toamnei Mizilene”

Cum s-a votat: 14 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU


14.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri intre Orasul Mizil si SC Selen Serv SRL

Cum s-a votat: 14 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRUMinea Claudiu-Remus
Consilier local

luni, 11 septembrie 2017

Raport sedinta extraordinara Consiliul Local Mizil 08.09.2017

Participanti: 10 consilieri din 17

Absenti:  Vasile Tania (PNL), Mandalac Florin si Irimia Marian (ALDE), Margarit Romeo, Militaru Mihnea, Moise Marian si Iacob Dan (PSD)Ordinea de zi a fost urmatoarea:

1.Proiect de hotarare privind pregatirea conditiilor pentru derularea unui proiect de eficientizare energetic a cladirii administrate de Spitalul Mizil (policlinica) prin scoaterea din administrarea Spitalului Orășenesc a imobilului în suprafață de 47,41, situat în orașul Mizil, str. Spitalului, nr 21, proprietatea publică a orașului Mizil, în vederea relocării CMI Dr. Achim Adela

2.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei. ȘTEFAN ZÂNA  DANIELA domiciliată în oraşul Mizil, str. Zorile, nr.74, judeţul Prahova

3.Proiect de hotărâre  privind  acordarea unei locuințe din fondul locativ al Orașului Mizil d-lui. Ciobotaru Marius – Eugen – Eduard1.Proiect de hotarare privind pregatirea conditiilor pentru derularea unui proiect de eficientizare energetic a cladirii administrate de Spitalul Mizil (policlinica) prin scoaterea din administrarea Spitalului Orășenesc a imobilului în suprafață de 47,41, situat în orașul Mizil, str. Spitalului, nr 21, proprietatea publică a orașului Mizil, în vederea relocării CMI Dr. Achim Adela

Cum s-a votat: 10 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU

Sinteza discutii: In vederea reabilitarii energetice a Policlinicii Mizil, primaria a pregatit un proiect in cadrul POR. Una din conditii este ca spatiile inchiriate si concesionate sa nu depaseasca 10% din suprafata utila a cladirii. Intrucat aceasta conditie nu era indeplinita (ceea ce facea proiectul neeligibil), primaria a propus doamnei doctor Achim Adela sa isi relocheze cabinetul la Spital si a reziliat contractului de concesiune cu CMI Ivan Elena.2.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei. ȘTEFAN ZÂNA  DANIELA domiciliată în oraşul Mizil, str. Zorile, nr.74, judeţul Prahova

Cum s-a votat: 10 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU

Sinteza discutii: A fost aprobat un ajutor de 5000 lei.3.Proiect de hotărâre  privind  acordarea unei locuințe din fondul locativ al Orașului Mizil d-lui. Ciobotaru Marius – Eugen – Eduard

Cum s-a votat: 10 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRUMinea Claudiu-Remus
Consilier local

Raport sedinta ordinara Consiliul Local Mizil 30.08.2017

Raport sedinta Consiliul Local Mizil 30.08.2017

Participanti: 12 consilieri din 17
Absenti: Ciobanu Marian  si Vasile Tania(PNL), Pasol Nicolai si Irimia Marian (ALDE), Margarit Romeo (PSD)Ordinea de zi a fost urmatoarea:

1.Aprobarea procesului verbal din data de 27.07.2017

2.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Orășenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte negocierea în vederea vânzării terenurilor în suprafața de 57m2, situat în str. Nicolae Bălcescu, nr.211, respectiv 36 m2 situat în str. Nicolae Bălcescu,  fn, T 86, Cc 2970, terenuri proprietate privată a oraşului Mizil

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte negocierea în vederea concesionării terenului  în suprafaţă de 16 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str.  str. Mihai Bravu, FN,  Tarla 29, parcela Cc862

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte negocierea în vederea vânzării terenului  în suprafaţă de 2.750 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Spicului, nr.1A

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte negocierea în vederea vânzării terenului  în suprafaţă de 4.208 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Spicului, nr. 1

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte licitația în vederea vânzării terenului  în suprafaţă de 563 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Mihai Bravu, nr.46, T 35, P A1262

8.Proiect de hotărâre privind înregistrarea în proprietatea privată a Oraşului Mizil a terenului în suprafaţă de 224,75 mp situat în Mizil, str. Carpați, nr.31

9.Rediscutarea proiectului de hotărâre privind instituirea taxei speciale privind colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere de la persoane fizice şi juridice în Oraşul Mizil şi aprobarea Regulamentului de stabilire şi aplicare a taxei speciale privind colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere de la persoane fizice şi juridice

10.Proiect de hotărâre privind includerea obiectivului  – ,, Extindere stație de epurare Oraș Mizil – linia II epurare", situată în Orașul Mizil, str. Abatorului, fn, în domeniul public al Orașului Mizil

11.Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al orașului Mizil cu obiectivul - „ Extindere stație de epurare Oraș Mizil – linia II epurare”

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de investitii a Spitalului Orăşenesc “Sf. Filofteia” Mizil

13.Proiect de hotărâre privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local Mizil  nr. 120/31.10.2016 privind includerea în domeniul public al orașului Mizil a terenului în suprafață de 825mp cu denumirea Aleea Mihai Bravu, oraș Mizil

14.Diverse.


Ordinea de zi suplimentara a fost urmatoarea:

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat  si indicatorii tehnico-economici  pentru realizarea obiectivului de investitii “Continuare lucrari scoala cu 10 Sali de clase Liceul Tehnologic “Tase Dumitrescu“

16.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției  “Reabilitare Alee Mihai Bravu“

17.Proiect de hotarare privind aprobarea  participarii echipelor  de handbal Junior 3 Baieti (13-14 ani) si Junior 4 Fete (12-13 ani) la Campionatele Republicane de Handbal in perioada 2017-2018

18.Proiect de hotarare privind modificarea prin act aditional a contractului de concesiune nr. 19764/2008 incheiat intre Orasul Mizil si SC Olfi Srl

19.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Mizil

20.Proiect de hotarare privind asocierea Oraşului Mizil cu Judeţul Prahova în vederea realizării unor obiective de interes public

1.Aprobarea procesului verbal din data de 27.07.2017

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU2.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Orășenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU3.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte negocierea în vederea vânzării terenurilor în suprafața de 57m2, situat în str. Nicolae Bălcescu, nr.211, respectiv 36 m2 situat în str. Nicolae Bălcescu,  fn, T 86, Cc 2970, terenuri proprietate privată a oraşului Mizil

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU4.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte negocierea în vederea concesionării terenului  în suprafaţă de 16 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str.  str. Mihai Bravu, FN,  Tarla 29, parcela Cc862

Cum s-a votat: 10 voturi PENTRU, 2 voturi IMPOTRIVA
Cum am votat: IMPOTRIVA5.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte negocierea în vederea vânzării terenului  în suprafaţă de 2.750 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Spicului, nr.1A

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU6.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte negocierea în vederea vânzării terenului  în suprafaţă de 4.208 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Spicului, nr. 1

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU7.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte licitația în vederea vânzării terenului  în suprafaţă de 563 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Mihai Bravu, nr.46, T 35, P A1262

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU

Sinteza discutii: fata de pretul propuse de evaluator (de 3,4 euro/m2), am propus un pret de pornire a licitatiei de 4,50 euro/m2. Domnul Radu Eduard a propus un pret de pornire de 5 euro/m2. In acel moment mi-am retras propunerea. Hotararea a fost votata cu amendamentul domnului Radu Eduard.8.Proiect de hotărâre privind înregistrarea în proprietatea privată a Oraşului Mizil a terenului în suprafaţă de 224,75 mp situat în Mizil, str. Carpați, nr.31

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU9.Rediscutarea proiectului de hotărâre privind instituirea taxei speciale privind colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere de la persoane fizice şi juridice în Oraşul Mizil şi aprobarea Regulamentului de stabilire şi aplicare a taxei speciale privind colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere de la persoane fizice şi juridice

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU

Sinteza discutii: Taxa speciala va intra in vigoare incepand cu data de 01.11.2017.10.Proiect de hotărâre privind includerea obiectivului  – ,, Extindere stație de epurare Oraș Mizil – linia II epurare", situată în Orașul Mizil, str. Abatorului, fn, în domeniul public al Orașului Mizil

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU11.Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al orașului Mizil cu obiectivul - „ Extindere stație de epurare Oraș Mizil – linia II epurare”

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de investitii a Spitalului Orăşenesc “Sf. Filofteia” Mizil

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU13.Proiect de hotărâre privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local Mizil  nr. 120/31.10.2016 privind includerea în domeniul public al orașului Mizil a terenului în suprafață de 825mp cu denumirea Aleea Mihai Bravu, oraș Mizil

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU14.Diverse.

14.1.A fost prezentata o adresa prin care se solicita acceptul de a prelua arhiva Conti SA, societate aflata in lichidare, de catre Idcon Services SRL.15.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat  si indicatorii tehnico-economici  pentru realizarea obiectivului de investitii “Continuare lucrari scoala cu 10 Sali de clase Liceul Tehnologic “Tase Dumitrescu“

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU16.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției  “Reabilitare Alee Mihai Bravu“

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU17.Proiect de hotarare privind aprobarea  participarii echipelor  de handbal Junior 3 Baieti (13-14 ani) si Junior 4 Fete (12-13 ani) la Campionatele Republicane de Handbal in perioada 2017-2018

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU18.Proiect de hotarare privind modificarea prin act aditional a contractului de concesiune nr. 19764/2008 incheiat intre Orasul Mizil si SC Olfi Srl

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU19.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Mizil

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU20.Proiect de hotarare privind asocierea Oraşului Mizil cu Judeţul Prahova în vederea realizării unor obiective de interes public

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU

Sinteza discutii: Asocierile cu Consiliul Judetean privesc:
-asfaltarea strazilor 24 Ianuarie si Tohani
-refacerea bucatariei de la Gradinita cu PP nr 5 Mizil (camin)
Minea Claudiu-Remus
Consilier local