luni, 11 septembrie 2017

Raport sedinta ordinara Consiliul Local Mizil 30.08.2017

Raport sedinta Consiliul Local Mizil 30.08.2017

Participanti: 12 consilieri din 17
Absenti: Ciobanu Marian  si Vasile Tania(PNL), Pasol Nicolai si Irimia Marian (ALDE), Margarit Romeo (PSD)Ordinea de zi a fost urmatoarea:

1.Aprobarea procesului verbal din data de 27.07.2017

2.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Orășenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte negocierea în vederea vânzării terenurilor în suprafața de 57m2, situat în str. Nicolae Bălcescu, nr.211, respectiv 36 m2 situat în str. Nicolae Bălcescu,  fn, T 86, Cc 2970, terenuri proprietate privată a oraşului Mizil

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte negocierea în vederea concesionării terenului  în suprafaţă de 16 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str.  str. Mihai Bravu, FN,  Tarla 29, parcela Cc862

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte negocierea în vederea vânzării terenului  în suprafaţă de 2.750 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Spicului, nr.1A

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte negocierea în vederea vânzării terenului  în suprafaţă de 4.208 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Spicului, nr. 1

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte licitația în vederea vânzării terenului  în suprafaţă de 563 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Mihai Bravu, nr.46, T 35, P A1262

8.Proiect de hotărâre privind înregistrarea în proprietatea privată a Oraşului Mizil a terenului în suprafaţă de 224,75 mp situat în Mizil, str. Carpați, nr.31

9.Rediscutarea proiectului de hotărâre privind instituirea taxei speciale privind colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere de la persoane fizice şi juridice în Oraşul Mizil şi aprobarea Regulamentului de stabilire şi aplicare a taxei speciale privind colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere de la persoane fizice şi juridice

10.Proiect de hotărâre privind includerea obiectivului  – ,, Extindere stație de epurare Oraș Mizil – linia II epurare", situată în Orașul Mizil, str. Abatorului, fn, în domeniul public al Orașului Mizil

11.Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al orașului Mizil cu obiectivul - „ Extindere stație de epurare Oraș Mizil – linia II epurare”

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de investitii a Spitalului Orăşenesc “Sf. Filofteia” Mizil

13.Proiect de hotărâre privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local Mizil  nr. 120/31.10.2016 privind includerea în domeniul public al orașului Mizil a terenului în suprafață de 825mp cu denumirea Aleea Mihai Bravu, oraș Mizil

14.Diverse.


Ordinea de zi suplimentara a fost urmatoarea:

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat  si indicatorii tehnico-economici  pentru realizarea obiectivului de investitii “Continuare lucrari scoala cu 10 Sali de clase Liceul Tehnologic “Tase Dumitrescu“

16.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției  “Reabilitare Alee Mihai Bravu“

17.Proiect de hotarare privind aprobarea  participarii echipelor  de handbal Junior 3 Baieti (13-14 ani) si Junior 4 Fete (12-13 ani) la Campionatele Republicane de Handbal in perioada 2017-2018

18.Proiect de hotarare privind modificarea prin act aditional a contractului de concesiune nr. 19764/2008 incheiat intre Orasul Mizil si SC Olfi Srl

19.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Mizil

20.Proiect de hotarare privind asocierea Oraşului Mizil cu Judeţul Prahova în vederea realizării unor obiective de interes public

1.Aprobarea procesului verbal din data de 27.07.2017

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU2.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Orășenesc ,,Sfânta Filofteia” Mizil

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU3.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte negocierea în vederea vânzării terenurilor în suprafața de 57m2, situat în str. Nicolae Bălcescu, nr.211, respectiv 36 m2 situat în str. Nicolae Bălcescu,  fn, T 86, Cc 2970, terenuri proprietate privată a oraşului Mizil

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU4.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte negocierea în vederea concesionării terenului  în suprafaţă de 16 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str.  str. Mihai Bravu, FN,  Tarla 29, parcela Cc862

Cum s-a votat: 10 voturi PENTRU, 2 voturi IMPOTRIVA
Cum am votat: IMPOTRIVA5.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte negocierea în vederea vânzării terenului  în suprafaţă de 2.750 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Spicului, nr.1A

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU6.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte negocierea în vederea vânzării terenului  în suprafaţă de 4.208 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Spicului, nr. 1

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU7.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim evaluat, de la care se porneşte licitația în vederea vânzării terenului  în suprafaţă de 563 mp, teren proprietate privată a oraşului Mizil, situat în Mizil, str. Mihai Bravu, nr.46, T 35, P A1262

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU

Sinteza discutii: fata de pretul propuse de evaluator (de 3,4 euro/m2), am propus un pret de pornire a licitatiei de 4,50 euro/m2. Domnul Radu Eduard a propus un pret de pornire de 5 euro/m2. In acel moment mi-am retras propunerea. Hotararea a fost votata cu amendamentul domnului Radu Eduard.8.Proiect de hotărâre privind înregistrarea în proprietatea privată a Oraşului Mizil a terenului în suprafaţă de 224,75 mp situat în Mizil, str. Carpați, nr.31

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU9.Rediscutarea proiectului de hotărâre privind instituirea taxei speciale privind colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere de la persoane fizice şi juridice în Oraşul Mizil şi aprobarea Regulamentului de stabilire şi aplicare a taxei speciale privind colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere de la persoane fizice şi juridice

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU

Sinteza discutii: Taxa speciala va intra in vigoare incepand cu data de 01.11.2017.10.Proiect de hotărâre privind includerea obiectivului  – ,, Extindere stație de epurare Oraș Mizil – linia II epurare", situată în Orașul Mizil, str. Abatorului, fn, în domeniul public al Orașului Mizil

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU11.Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al orașului Mizil cu obiectivul - „ Extindere stație de epurare Oraș Mizil – linia II epurare”

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de investitii a Spitalului Orăşenesc “Sf. Filofteia” Mizil

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU13.Proiect de hotărâre privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local Mizil  nr. 120/31.10.2016 privind includerea în domeniul public al orașului Mizil a terenului în suprafață de 825mp cu denumirea Aleea Mihai Bravu, oraș Mizil

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU14.Diverse.

14.1.A fost prezentata o adresa prin care se solicita acceptul de a prelua arhiva Conti SA, societate aflata in lichidare, de catre Idcon Services SRL.15.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat  si indicatorii tehnico-economici  pentru realizarea obiectivului de investitii “Continuare lucrari scoala cu 10 Sali de clase Liceul Tehnologic “Tase Dumitrescu“

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU16.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției  “Reabilitare Alee Mihai Bravu“

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU17.Proiect de hotarare privind aprobarea  participarii echipelor  de handbal Junior 3 Baieti (13-14 ani) si Junior 4 Fete (12-13 ani) la Campionatele Republicane de Handbal in perioada 2017-2018

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU18.Proiect de hotarare privind modificarea prin act aditional a contractului de concesiune nr. 19764/2008 incheiat intre Orasul Mizil si SC Olfi Srl

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU19.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Mizil

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU20.Proiect de hotarare privind asocierea Oraşului Mizil cu Judeţul Prahova în vederea realizării unor obiective de interes public

Cum s-a votat: 12 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU

Sinteza discutii: Asocierile cu Consiliul Judetean privesc:
-asfaltarea strazilor 24 Ianuarie si Tohani
-refacerea bucatariei de la Gradinita cu PP nr 5 Mizil (camin)
Minea Claudiu-Remus
Consilier local

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu