joi, 25 august 2016

Materiale sedinta CL Mizil - 31.08.2016

EDITARE 26.08.2016: materiale aferente ordinii de zi aici

In data de 31.08.2016, va avea loc sedinta Consiliului Local Mizil.

 Ordinea de zi este urmatoarea:


1.    Aprobarea proceselor  verbale  din data de 27.07.2016 şi 12.08.2016;

2.    Proiect de hotărâre privind constatarea încetării, de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al D-lui. Tudoroiu Ştefan şi declararea ca vacant a locului acestuia în Consiliul Local al Oraşului Mizil, judeţul Prahova

3.    Proiect de hotărâre privind constatarea încetării, de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al D-lui. Bădulescu Valeriu şi declararea ca vacant a locului acestuia în Consiliul Local al Oraşului Mizil, judeţul Prahova

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local;

5.    Proiect de hotărâre  privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Clubului Sportiv Orăşenesc Mizil;

6.    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Mizil în Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc “Sf. Filofteia” Mizil;

7.    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului UAT  Mizil împuternicit să reprezinte interesele Oraşului Mizil în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova”

8.    Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii al Serviciului Public de Gospodărire Comunală Mizil aflat în subordinea Consiliului Local al Oraşului Mizil;

9.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei. Cobzaru Constanţa domiciliată în oraşul Mizil, B-dul. Gării, nr. 72, judeţul Prahova;

10.    Proiect de hotărâre privind înregistrarea în proprietatea publică a Oraşului Mizil, a terenului în suprafaţă de 593mp situat în Mizil, str. Mihai Bravu, fn;

11.    Proiect de hotărâre privind scoaterea scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii a terenului, în suprafaţă de 23mp, situat în Oraşul Mizil, str. Blajului, fn, teren proprietate privată a Oraşului Mizil

12.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi modificarea  şi completarea Regulamentului de desfăşurare a activităţilor comerciale pe raza oraşului Mizil, judeţul Prahova aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 101/26.11.2015  

13.    Diverse.


 Va astept comentariile si sugestiile.

Minea Claudiu-Remus
Presedinte PNTCD Mizil - Consilier local

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu