luni, 31 octombrie 2016

Raport sedinta Consiliul Local Mizil 31.10.2016


Participanti: 16 consilieri din 17
Absent: Margarit Romeo (PSD)


Ordinea de zi a fost urmatoarea:
 
1.Aprobarea proceselor verbale din 28.09.2016, 04.10.2016, 14.10.2016, 20.10.2016.

2.Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a unui spatiu cu destinatie de sediu Filialelor Cadrelor Militare in Rezerva si in Retragere “Aurel Vlaicu” si Cultul Eroilor “Regina Maria” Orasul Mizil, jud Prahova, situat in cladirea din strada Mihai Bravu nr 136 Mizil, Prahova.

3.Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 504 m2, situat in intravilanul orasului Mizil, str. 13 Septembrie nr 5, teren ce apartine domeniului privat al orasului Mizil.

4.Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a suprafetei de teren de 57 m2, situat in Mizil, Aleea Crizantemelor nr. 3, teren proprietate privata a orasului Mizil.

5.Proiect de hotarare privind inregistrarea in evidentele patrimoniului privat alorasului Mizil a suprafetei de teren de 1800 m2, situate in tarla 15, parcela F250 (zona “Sfanta Filofteia”).

6.Proiect de hotarare privind amplasarea modulelor metalice cu caracter provizoriu pe platoul in suprafata de 514 m2 situat in Mizil, str Blajului.

7.Proiect de hotarare privind transformarea unei functii publice vacante intr-o functie publica de nivel superior existenta in structura statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Orasului Mizil.

8.Proiect de hotarare privind efectuarea corectiilor in baza locala de date si in Registrul National de Evidenta a Persoanelor cu privire la denumirea strazii “Slt. Erou Gheorghe Ionescu”.

9.Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functiuni al aparatului de specialitate al Primarului Orasului Mizil.

10.Diverse

Ordinea de zi a fost suplimentata cu 3 puncte:

11.Proiect de hotarare privind completarea Hotararii CL nr. 106/2016 referitoare la aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne, pentru refinantarea datoriei publice a orasului Mizil.

12.Proiect de hotarare privind achizitionarea lucrarilor necesare realizarii obiectivului de investitii “Reabilitarea strazii Maior Ivanovici”.

13.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului imprumuturilor locale pe anul 2016.

 

1.Aprobarea proceselor verbale din 28.09.2016, 04.10.2016, 14.10.2016, 20.10.2016.

Cum s-a votat: 16 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU


2.Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a unui spatiu cu destinatie de sediu Filialelor Cadrelor Militare in Rezerva si in Retragere “Aurel Vlaicu” si Cultul Eroilor “Regina Maria” Orasul Mizil, jud Prahova, situat in cladirea din strada Mihai Bravu nr 136 Mizil, Prahova.

Cum s-a votat: 16 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU


3.Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 504 m2, situat in intravilanul orasului Mizil, str. 13 Septembrie nr 5, teren ce apartine domeniului privat al orasului Mizil.

Nu voteaza: Alexe Ilie
Cum s-a votat: 14 voturi PENTRU, 1 vot CONTRA (Florin Mandalac)
Cum am votat: PENTRU

Sinteza discutii:
Domnul Florin Mandalac s-a opus proiectului si a propus rezilierea contractului de concesiune, considerand ca nu este moral ca o persoana sa obtina 504 m2, suprafata ce s-ar putea imparti in 2 loturi, pentru 2 tineri.


4.Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a suprafetei de teren de 57 m2, situat in Mizil, Aleea Crizantemelor nr. 3, teren proprietate privata a orasului Mizil.

Cum s-a votat: 16 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU

Sinteza discutii:
Suprafata de 57 m2 consta in diferenta intre suprafata faptica masurata (357 m2) si suprafata scriptica din contractul de concesiune (300 m2)


5.Proiect de hotarare privind inregistrarea in evidentele patrimoniului privat alorasului Mizil a suprafetei de teren de 1800 m2, situate in tarla 15, parcela F250 (zona “Sfanta Filofteia”).

Cum s-a votat: 16 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU


6.Proiect de hotarare privind amplasarea modulelor metalice cu caracter provizoriu pe platoul in suprafata de 514 m2 situat in Mizil, str Blajului.

Cum s-a votat: 7 voturi PENTRU, 9 voturi CONTRA
Cum am votat: PENTRU

Proiectul de hotarare a fost respins.

Sinteza discutii:
La sedinta din 31.08.2016 a existat un proiect de hotarare (respins) pentru concesionarea unui teren, in zona delimitata de cladirea ANAF si Complex mestesugaresc. Am solicitat atunci sa asteptam mutarea parcarii de langa sediul ANAF pe noul amplasament, urmand ca apoi Primaria sa transforme acel teren in zona comerciala.

Primaria a luat in calcul aceasta solicitare si a pregatit o hotarare prin care spatiile comerciale aflate pe strada Blajului (in fata ANAF) sa fie mutate pe terenul aflat intre cladirea ANAF si Complex mestesugaresc.

Domnul Pasol Nicolai a propus mutarea comerciantilor in cladirea pietei, la etaj.

Domnul Proscan Emil a solicitat mentinerea starii actuale si pastrarea terenului ca rezerva.

Domnul Silviu Negraru a spus ca situatia actuala nu poate continua, spatiile neavand autorizatii de constructie si nefiind racordate la utilitati.

Hotararea a fost respinsa, urmand a se reveni cu un nou proiect de hotarare.


7.Proiect de hotarare privind transformarea unei functii publice vacante intr-o functie publica de nivel superior existenta in structura statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Orasului Mizil.

Cum s-a votat: 16 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU

Sinteza discutii:
Unul din salariatii de la SPCLEP s-a pensionat. Urmeaza a fi angajata o alta persoana.

Pentru ca s-a discutat de SPCLEP, am solicitat executivului gasirea unei solutii pentru ca SPCLEP Mizil sa functioneze in conditii normale.

Domnul Pasol Nicolai a spus ca a avut si dumnealui o discutie in acest sens cu primarului si viceprimarul, urmand a fi cautata o solutie pentru relocare.


8.Proiect de hotarare privind efectuarea corectiilor in baza locala de date si in Registrul National de Evidenta a Persoanelor cu privire la denumirea strazii “Slt. Erou Gheorghe Ionescu”.

Cum s-a votat: 16 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU


9.Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functiuni al aparatului de specialitate al Primarului Orasului Mizil.

Cum s-a votat: 16 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU

Sinteza discutii:
A fost aprobata organigrama, dupa obtinerea avizului ANFP.

In perioada urmatoare se vor incepe demersurile pentru scoaterea la concurs a unor posturi in domenii in care Primaria Mizil este deficitara. Voi reveni cu detalii de indata ce vor devein disponibile.


10.Diverse

10.1.Doamna Bularca Claudia, mediator la scoala nr. 1, a solicitat sa faca o prezentare a situatiei in care este strada Traian Vuia (noroaie). A rugat pentru gasirea unei solutii.

10.2.Doamna Brezeanu Elena, in numele a 54 de persoane de pe strada Tohani, a prezentat situatia strazii, care are gropi si pe care se desfasoara trafic greu, care afecteaza casele. A facut apel pentru osolutie ca traficul greu sa nu mai fie directionat pe strada Tohani.


11.Proiect de hotarare privind completarea Hotararii CL nr. 106/2016 referitoare la aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne, pentru refinantarea datoriei publice a orasului Mizil.

Cum s-a votat: 16 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU

Sinteza discutii:
A fost obtinut avizul Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, pentru refinantarea imprumuturilor bancare ale Primariei Mizil la CEC si BCR (refinantare aprobata in sedinta din 27.07.2016).

Acordul Comisiei este pentru suma de 14.776.485 lei.

Voi reveni cu o informare separata pe acest subiect.


12.Proiect de hotarare privind achizitionarea lucrarilor necesare realizarii obiectivului de investitii “Reabilitarea strazii Maior Ivanovici”.

Cum s-a votat: 16 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU

Sinteza discutii:
In sedinta din 28.09.2016, au fost aprobate 2 parteneriate cu Consiliul Judetean, astfel:
-100.000 lei pentru reabilitarea strazii Maior Ivanovici
-160.000 lei pentru plata unor facturi de la statia de epurare

Parteneriatul pentru statia de epurare a fost anulat, iar fondurile au fost alocate pentru alte 2 proiecte:
-100.000 lei suplimentare pentru reabilitarea strazii Maior Ivanovici
-60.000 pentru asfaltare Aleea Mihai Bravu (aleea din fata blocului 112)

In sedinta de azi s-a aprobat hotararea privind achizitionarea lucrarilor pentru reabilitatea strazii Maior Ivanovici. Valoarea estimata a lucrarilor este de 260.000-288.000 lei, finantarea existenta la acest moment este de 200.000 lei. Diferenta urmeaza a fi identificata in perioada urmatoare.


13.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului imprumuturilor locale pe anul 2016.

Cum s-a votat: 16 voturi PENTRU
Cum am votat: PENTRU

Sinteza discutii:
A fost modificat bugetul pentru includerea noului imprumut de refinantare de la CEC. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu